Gebruikers kunnen inloggen, maar krijgen een foutmelding als ze video willen afspelen, zo stelde Belga vast. Netflix vraagt klanten om het op een later ogenblik opnieuw te proberen. (Belga)

Gebruikers kunnen inloggen, maar krijgen een foutmelding als ze video willen afspelen, zo stelde Belga vast. Netflix vraagt klanten om het op een later ogenblik opnieuw te proberen. (Belga)