Gebruikers kunnen inloggen, maar krijgen een foutmelding als ze video willen afspelen, zo stelde Belga vast. Netflix vraagt klanten om het op een later ogenblik opnieuw te proberen. (Belga)