Aan de basis van de actie ligt het ontbreken van de nodige ondersteuning van het technische personeel. "Het gaat over overalls en veiligheidsschoenen, maar ook over wisselstukken voor de trams. De structuur is te omslachtig om iets snel gedaan te krijgen", duidt Haegeman. Het probleem sleept volgens de vakbondsman al lang aan. "Van de 49 trams is amper de helft rijklaar. De andere gebruiken we voor wisselstukken." De staking wordt op enkelingen na algemeen opgevolgd door de 90 werknemers. "We hebben de mensen zelf de keuze gelaten. We garanderen wel een minimale veiligheid op het net, maar als een tram ergens in panne komt te staan en die vormt geen risico, laten we die gewoon staan", klinkt het. De Lijn-woordvoerster Inge Debruyne bevestigt dat eerdere gesprekken tussen directie en het vakbondsfront nog niet tot een oplossing hebben geleid. "We werken voort. Mochten er toch problemen ontstaan komend weekend, gaan we intern bekijken hoe we die kunnen oplossen. Dinsdag volgt nieuw overleg." De staking komt uiterst ongelegen voor De Lijn, nu de frequentie van de kusttram aan het begin van de paasvakantie wordt opgedreven van drie naar vier per uur. (JDH)

Aan de basis van de actie ligt het ontbreken van de nodige ondersteuning van het technische personeel. "Het gaat over overalls en veiligheidsschoenen, maar ook over wisselstukken voor de trams. De structuur is te omslachtig om iets snel gedaan te krijgen", duidt Haegeman. Het probleem sleept volgens de vakbondsman al lang aan. "Van de 49 trams is amper de helft rijklaar. De andere gebruiken we voor wisselstukken." De staking wordt op enkelingen na algemeen opgevolgd door de 90 werknemers. "We hebben de mensen zelf de keuze gelaten. We garanderen wel een minimale veiligheid op het net, maar als een tram ergens in panne komt te staan en die vormt geen risico, laten we die gewoon staan", klinkt het. De Lijn-woordvoerster Inge Debruyne bevestigt dat eerdere gesprekken tussen directie en het vakbondsfront nog niet tot een oplossing hebben geleid. "We werken voort. Mochten er toch problemen ontstaan komend weekend, gaan we intern bekijken hoe we die kunnen oplossen. Dinsdag volgt nieuw overleg." De staking komt uiterst ongelegen voor De Lijn, nu de frequentie van de kusttram aan het begin van de paasvakantie wordt opgedreven van drie naar vier per uur. (JDH)