Om het tekort aan sociale woningen weg te werken, keurde het Vlaams Parlement jaren geleden een grond- en pandendecreet goed. Tegen 2020 zou de Vlaamse regering 43.000 nieuwe sociale huurwoningen en 21.000 sociale koopwoningen moeten laten bouwen. Dat zijn dus 4.000 nieuwe sociale huurwoningen per jaar. Uit cijfers die Van Volcem bij minister Freya Van den Bossche (sp.a) opvroeg, blijkt dat er nog een lange weg is af te leggen om dat doel te bereiken. Vorig jaar bouwden de maatschappijen 1.800 nieuwe sociale huurwoningen en 500 sociale koopwoningen. Voor dit jaar is er een budget voorzien voor zowat 2.200 sociale koopwoningen. (KVH)

Om het tekort aan sociale woningen weg te werken, keurde het Vlaams Parlement jaren geleden een grond- en pandendecreet goed. Tegen 2020 zou de Vlaamse regering 43.000 nieuwe sociale huurwoningen en 21.000 sociale koopwoningen moeten laten bouwen. Dat zijn dus 4.000 nieuwe sociale huurwoningen per jaar. Uit cijfers die Van Volcem bij minister Freya Van den Bossche (sp.a) opvroeg, blijkt dat er nog een lange weg is af te leggen om dat doel te bereiken. Vorig jaar bouwden de maatschappijen 1.800 nieuwe sociale huurwoningen en 500 sociale koopwoningen. Voor dit jaar is er een budget voorzien voor zowat 2.200 sociale koopwoningen. (KVH)