De natuurorganisaties hebben de balans opgemaakt, één jaar na de start van het actieplan van de Europese Commissie dat de Europese natuurwetgeving beter moest doen toepassen op het terrein. BirdLife, European Environmental Bureau en WWF verzamelden de gegevens op Europees niveau. De informatie voor België werd aangeleverd door Natuurpunt, Natagora en WWF België. In ons land beslaat het Europese natuurnetwerk (Natura 2000) in totaal 5.158 vierkante kilometer, verspreid over 310 gebieden. In Vlaanderen vallen daar bekende natuurgebieden als de Kalmthoutse Heide, het Zwin en het Zoniënwoud onder. Voor Wallonië zijn dit onder andere de Hoge Venen en het reservaat van Virelles. "De Belgische natuurgebieden zijn volgens de natuurorganisaties te versnipperd om een vlotte en veilige verplaatsing van soorten te verzekeren of om de negatieve impact van buitenaf (vooral door stikstof uit landbouw en verkeer) voldoende te bufferen", klinkt het. Een ander belangrijk negatief punt voor ons land in het rapport is het vergunningenbeleid. Er worden te veel vergunningen voor economische activiteiten afgeleverd die een negatieve impact hebben op de Natura 2000-gebieden. "In de praktijk zien we dat de overheid de Europese natuurbescherming in haar vergunningenbeleid niet ernstig neemt", zegt Benno Geertsma, beleidsmedewerker van Natuurpunt, die de uitbreiding van transportbedrijf H.Essers in Genk als voorbeeld noemt. "We hebben dringend nood aan een overkoepelend beleid dat natuur naar haar werkelijke waarde schat en dit laat doorwerken in al de beleidsdomeinen", luidt het bij WWF België. (Belga)

De natuurorganisaties hebben de balans opgemaakt, één jaar na de start van het actieplan van de Europese Commissie dat de Europese natuurwetgeving beter moest doen toepassen op het terrein. BirdLife, European Environmental Bureau en WWF verzamelden de gegevens op Europees niveau. De informatie voor België werd aangeleverd door Natuurpunt, Natagora en WWF België. In ons land beslaat het Europese natuurnetwerk (Natura 2000) in totaal 5.158 vierkante kilometer, verspreid over 310 gebieden. In Vlaanderen vallen daar bekende natuurgebieden als de Kalmthoutse Heide, het Zwin en het Zoniënwoud onder. Voor Wallonië zijn dit onder andere de Hoge Venen en het reservaat van Virelles. "De Belgische natuurgebieden zijn volgens de natuurorganisaties te versnipperd om een vlotte en veilige verplaatsing van soorten te verzekeren of om de negatieve impact van buitenaf (vooral door stikstof uit landbouw en verkeer) voldoende te bufferen", klinkt het. Een ander belangrijk negatief punt voor ons land in het rapport is het vergunningenbeleid. Er worden te veel vergunningen voor economische activiteiten afgeleverd die een negatieve impact hebben op de Natura 2000-gebieden. "In de praktijk zien we dat de overheid de Europese natuurbescherming in haar vergunningenbeleid niet ernstig neemt", zegt Benno Geertsma, beleidsmedewerker van Natuurpunt, die de uitbreiding van transportbedrijf H.Essers in Genk als voorbeeld noemt. "We hebben dringend nood aan een overkoepelend beleid dat natuur naar haar werkelijke waarde schat en dit laat doorwerken in al de beleidsdomeinen", luidt het bij WWF België. (Belga)