Waarom concentreert Greenpeace zich op NO2?

Frans Fierens (Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu): Omdat we de Europese grenswaarde, die dezelfde is als de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), overschrijden. Het jaargemiddelde mag maximaal 40 microgram per kubieke meter zijn. In Elsene hebben we het hoogste jaargemiddelde gemeten: 48 microgram. Eigenlijk hadden we die 40 microgram al in 2010 moeten halen. Vl...

Frans Fierens (Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu): Omdat we de Europese grenswaarde, die dezelfde is als de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), overschrijden. Het jaargemiddelde mag maximaal 40 microgram per kubieke meter zijn. In Elsene hebben we het hoogste jaargemiddelde gemeten: 48 microgram. Eigenlijk hadden we die 40 microgram al in 2010 moeten halen. Vlaanderen had nog uitstel gekregen tot 2015, maar ook nu komen we er niet. Daarom heeft Greenpeace zich vooral op NO2 gericht en niet op fijnstof, want daar halen we de Europese waarden wél. Fierens: Een echt veilige ondergrens bestaat vermoedelijk niet. Op een aantal plaatsen, zoals in Antwerpen, zijn indicatieve metingen gedaan. Daar konden concentraties voorkomen van 60 microgram en meer. Fierens: Op lange termijn leidt een teveel aan NO2 tot een daling van de longfunctie en een toegenomen kans op astma. Op korte termijn kunnen mensen die aan hoge concentraties worden blootgesteld geïrriteerde luchtwegen krijgen. Er zijn wel weinig evidenties dat NO2 tot kanker leidt, zoals hier en daar beweerd wordt. In dat opzicht is NO2 minder schadelijk dan fijnstof, dat wel kanker veroorzaakt. Fierens: Het is een lokaal probleem dat in de stad vrijwel alleen veroorzaakt wordt door dieselauto's. Dat probleem wordt nog verergerd door het emissieschandaal, ook bekend als dieselgate, waarbij autoconstructeurs hun uitstoot manipuleerden. In realistische rijomstandigheden stoten nieuwe auto's bijna evenveel NO2 uit als oude auto's. Sommige auto's overschrijden de normen met factor 20 of zelfs 40. Als we de uitstoot willen verminderen, moet er minder verkeer zijn, en zeker minder dieselverkeer. Fierens: In Nederland heeft een ngo een vergelijkbare zaak gewonnen, en in andere landen zijn er ook al zulke rechtszaken geweest. Dus ja, Greenpeace heeft kans op slagen.