'Te allen prijze begrotingsevenwicht in 2018 nastreven, zou idioot zijn'

20/04/17 om 13:11 - Bijgewerkt om 13:11

Bron: Belga

Premier Charles Michel verdedigt de beslissing van zijn regering om het nagestreefde begrotingsevenwicht uit te stellen tot 2019. "Te allen prijze een evenwicht in 2018 zoeken, zou idioot en contraproductief zijn", zei hij donderdag na een ontmoeting met Europees commissaris Marianne Thyssen.

'Te allen prijze begrotingsevenwicht in 2018 nastreven, zou idioot zijn'

Premier Charles Michel. © BelgaImage

De topministers van de federale regering beslisten woensdag om de begroting niet langer in 2018, maar in 2019 structureel in evenwicht te brengen. De beslissing kwam donderdag ter sprake tijdens het gesprek dat premier Michel en vicepremier Kris Peeters met commissaris Thyssen hadden, in het kader van de beleidsaanbevelingen die de Commissie voor België en de andere lidstaten voorbereidt. Dat document wordt in de loop van de maand mei gepubliceerd. "Het zou idioot zijn om te allen prijze een evenwicht in 2018 na te streven, en bovendien contraproductief", zei Michel achteraf tijdens een persconferentie.

Hij benadrukte dat zijn regering bijkomende structurele hervormingen wil doorvoeren, iets waarvoor hij zelf "1.000 procent gemotiveerd" is. "We moeten parallel de economische groei, de jobcreatie en investeringen stimuleren, én een geloofwaardige saneringsstrategie aanhouden." Ook woensdag klonk de uitleg in regeringskringen al dat de sanering de economie niet mag verstikken.

Marianne Thyssen legde uit dat de Europese Commissie een jaarlijkse verbetering van het begrotingssaldo vraagt, maar nooit geëist heeft dat de regering in 2018 (of 2019) een evenwicht bereikt. "België moet zelf met een mix van maatregelen komen om op het juiste moment de doelstelling van een structureel evenwicht op middellange termijn te bereiken."

Thyssen toonde zich positief over de hervormingen die de regering-Michel al heeft doorgevoerd. "Er is een substantiële vooruitgang merkbaar van de Belgische concurrentiekracht, dankzij de inspanningen van de verschillende regeringen en van de sociale partners. De lasten op arbeid werden verlaagd, de koopkracht ging omhoog en er is ook sprake van een opvallende rijke banengroei."

"De budgettaire situatie blijft een aandachtspunt", waarschuwde Thyssen. "De Belgische schuldratio is nog altijd een van de hoogste in Europa. Die wordt opgevolgd en nauw in de gaten gehouden. De Commissie heeft schrik dat de belastinghervorming niet budgetneutraal is."

Hoe dan ook komt de Commissie pas volgende maand met haar analyse van de begroting.

"Ik ben hier niet om daarop vooruit te lopen", aldus de Belgische eurocommissaris. Premier Michel ging ook kort in op de verklaring van N-VA-voorzitter Bart De Wever en zijn CD&V-collega Wouter Beke om het onderlinge "gekissebis" te stoppen.

"Ik ben optimistisch dat ook in de tweede helft van de legislatuur de wil zal bestaan om verder te hervormen", blikte hij vooruit. "Ik ben ervan overtuigd dat iedereen van goede wil is en zich bewust is van wat telt. Met deze ploeg hebben we getoond dat we structurele beslissingen kunnen nemen, ik wil bewijzen dat ook 2017 en 2018 nuttige jaren zullen zijn."

Onze partners