Het taxidecreet, dat afgelopen voorjaar werd goedgekeurd in het parlement, schrapt de bestaande vaste tarieven. Exploitanten zullen in de toekomst zelf hun prijs kunnen bepalen. Lokale besturen kunnen wel tarieven bepalen voor 'standplaatstaxi's', die klanten mogen oppikken aan bijvoorbeeld treinstations. Ook het quotum van 1 taxi per 1.000 inwoners verdwijnt, net als de beperking van het werkingsgebied tot het grondgebied van een gemeente. Taxi's uit Antwerpen mogen nu bijvoorbeeld geen passagiers oppikken in Gent, waardoor ze vaak leeg moeten terugrijden. Taxi's zullen ook niet langer een klassieke meter aan boord moeten hebben. Klanten moeten wel een duidelijke afrekening krijgen, maar dat kan bijvoorbeeld ook met een app. De plannen van de Vlaamse botsten hier en daar al wel op kritiek. Zo waren er eerder al kritische opmerkingen van de Vlaamse Mobiliteitsraad (Mora), de sociale partners en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Ook de sector zelf trok eerder al aan de alarmbel. Volgens de sector komen de plannen neer op een "deregulering op maat van Uber". Dat zegt sectorfederatie GTL vandaag in een persbericht samen met de vakbonden. "De deur wordt wagenwijd opengezet voor schijnzelfstandigen en sociale dumpingpraktijken, zoals we die reeds kennen bij maaltijdbezorgingsdiensten", zegt Yves Toutenel van ACV-Transcom. "Zonder controle op de prijs, zullen giganten als Uber de Vlaamse KMO's wegconcurreren door middel van dumpingprijzen. Het Uber-model zal leiden tot monopolievorming, lagere lonen en - op termijn - hogere prijzen", vult Erik Maes van ABVV-BTB aan. De sector vindt het ook niet kunnen dat er nieuwe boordapparatuur wordt opgelegd vanaf 1 juli 2020. "Een totaal onrealistische timing, aangezien niemand vandaag weet welke boordapparatuur men zal moeten gebruiken", klinkt het. De sector is er niet over te spreken dat de Vlaamse regering doorzet met haar plannen en op die manier "bereid is het beroep van taxichauffeur op te offeren voor de utopie van de goedkope rit". "De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zien dan ook geen andere mogelijkheid dan alle juridische middelen aan te wenden om dit decreet en haar uitvoeringsbesluiten teniet te doen", besluiten GTL en de vakbonden in hun persbericht. (Belga)

Het taxidecreet, dat afgelopen voorjaar werd goedgekeurd in het parlement, schrapt de bestaande vaste tarieven. Exploitanten zullen in de toekomst zelf hun prijs kunnen bepalen. Lokale besturen kunnen wel tarieven bepalen voor 'standplaatstaxi's', die klanten mogen oppikken aan bijvoorbeeld treinstations. Ook het quotum van 1 taxi per 1.000 inwoners verdwijnt, net als de beperking van het werkingsgebied tot het grondgebied van een gemeente. Taxi's uit Antwerpen mogen nu bijvoorbeeld geen passagiers oppikken in Gent, waardoor ze vaak leeg moeten terugrijden. Taxi's zullen ook niet langer een klassieke meter aan boord moeten hebben. Klanten moeten wel een duidelijke afrekening krijgen, maar dat kan bijvoorbeeld ook met een app. De plannen van de Vlaamse botsten hier en daar al wel op kritiek. Zo waren er eerder al kritische opmerkingen van de Vlaamse Mobiliteitsraad (Mora), de sociale partners en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Ook de sector zelf trok eerder al aan de alarmbel. Volgens de sector komen de plannen neer op een "deregulering op maat van Uber". Dat zegt sectorfederatie GTL vandaag in een persbericht samen met de vakbonden. "De deur wordt wagenwijd opengezet voor schijnzelfstandigen en sociale dumpingpraktijken, zoals we die reeds kennen bij maaltijdbezorgingsdiensten", zegt Yves Toutenel van ACV-Transcom. "Zonder controle op de prijs, zullen giganten als Uber de Vlaamse KMO's wegconcurreren door middel van dumpingprijzen. Het Uber-model zal leiden tot monopolievorming, lagere lonen en - op termijn - hogere prijzen", vult Erik Maes van ABVV-BTB aan. De sector vindt het ook niet kunnen dat er nieuwe boordapparatuur wordt opgelegd vanaf 1 juli 2020. "Een totaal onrealistische timing, aangezien niemand vandaag weet welke boordapparatuur men zal moeten gebruiken", klinkt het. De sector is er niet over te spreken dat de Vlaamse regering doorzet met haar plannen en op die manier "bereid is het beroep van taxichauffeur op te offeren voor de utopie van de goedkope rit". "De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zien dan ook geen andere mogelijkheid dan alle juridische middelen aan te wenden om dit decreet en haar uitvoeringsbesluiten teniet te doen", besluiten GTL en de vakbonden in hun persbericht. (Belga)