In 2017 werd de bestaande tax shelter voor de audiovisuele sector uitgebreid naar de podiumkunsten. Het gaat dan onder meer om klassieke muziek, opera, musical of theater. In het eerste jaar ontving de Vlaamse overheid 204 aanvragen uit de cultuursector voor zo'n tax shelter, wat leidde tot naar schatting 38,79 miljoen euro aan bruto investeringen. Vorig jaar kreeg de overheid al 325 aanvragen en werd in totaal naar schatting 42,92 miljoen euro geïnvesteerd. De grootte van de investering hangt samen met de eigenheid van de discipline, blijkt uit de resultaten voor 2018. Zo ging er 12 procent van het budget naar klassieke muziek, terwijl die discipline eigenlijk bijna een derde van de aanvragen vertegenwoordigt. Theaterproductie kreeg 15 procent van het budget, terwijl die sector goed is voor een kwart van de aanvragen. Minister Gatz is alvast tevreden met de resultaten. "De tax shelter podiumkunsten zorgt voor meer middelen voor cultuur, bijna 43 miljoen euro. Daarmee is het een bijzonder succesvolle vorm van aanvullende cultuurfinanciering", zegt de Open Vld'er. Hij wijst er ook op dat vorig jaar "niet zo makkelijk" was, omdat de verlaging van de vennootschapsbelasting tax shelterinvesteringen minder interessant gemaakt hebben voor kleinere ondernemingen, terwijl het lagere investeringsplafond hetzelfde deed voor de grotere bedrijven. "Het zou goed zijn indien we die pijnpunten kunnen wegwerken om nog meer bedrijven te kunnen stimuleren om te investeren in cultuur." Via de tax shelter kunnen bedrijven die willen investeren in erkende podiumkunsten een belastingvrijstelling krijgen. In een raamovereenkomst tussen de investeerder en het productiehuis wordt het bedrag van de investering opgenomen, waarna de investering in ruil na de voltooiing van het werk met een attest een fiscale vrijstelling kan krijgen. (Belga)

In 2017 werd de bestaande tax shelter voor de audiovisuele sector uitgebreid naar de podiumkunsten. Het gaat dan onder meer om klassieke muziek, opera, musical of theater. In het eerste jaar ontving de Vlaamse overheid 204 aanvragen uit de cultuursector voor zo'n tax shelter, wat leidde tot naar schatting 38,79 miljoen euro aan bruto investeringen. Vorig jaar kreeg de overheid al 325 aanvragen en werd in totaal naar schatting 42,92 miljoen euro geïnvesteerd. De grootte van de investering hangt samen met de eigenheid van de discipline, blijkt uit de resultaten voor 2018. Zo ging er 12 procent van het budget naar klassieke muziek, terwijl die discipline eigenlijk bijna een derde van de aanvragen vertegenwoordigt. Theaterproductie kreeg 15 procent van het budget, terwijl die sector goed is voor een kwart van de aanvragen. Minister Gatz is alvast tevreden met de resultaten. "De tax shelter podiumkunsten zorgt voor meer middelen voor cultuur, bijna 43 miljoen euro. Daarmee is het een bijzonder succesvolle vorm van aanvullende cultuurfinanciering", zegt de Open Vld'er. Hij wijst er ook op dat vorig jaar "niet zo makkelijk" was, omdat de verlaging van de vennootschapsbelasting tax shelterinvesteringen minder interessant gemaakt hebben voor kleinere ondernemingen, terwijl het lagere investeringsplafond hetzelfde deed voor de grotere bedrijven. "Het zou goed zijn indien we die pijnpunten kunnen wegwerken om nog meer bedrijven te kunnen stimuleren om te investeren in cultuur." Via de tax shelter kunnen bedrijven die willen investeren in erkende podiumkunsten een belastingvrijstelling krijgen. In een raamovereenkomst tussen de investeerder en het productiehuis wordt het bedrag van de investering opgenomen, waarna de investering in ruil na de voltooiing van het werk met een attest een fiscale vrijstelling kan krijgen. (Belga)