Sinds 2008 is de Tasmaanse duivel officieel met uitsterven bedreigd, door een agressieve en besmettelijke kankersoort - Devil Facial Tumour Disease - die wordt overgedragen door bijtwonden. Bijten behoort tot hun normale gedrag bij het paren of bij gezamenlijk eten van karkassen. De dieren ontwikkelen tumoren rond hun snoet die hen uiteindelijk het eten en slikken belemmeren en tot de hongerdood leidt. Dieren die besmet zijn, sterven binnen 4 tot 6 maanden. Met een gezonde groep van 113 dieren uit de natuur werd een kweekgroep opgestart. Verspreid over zoos en wildparken in Australië zijn ze met inmiddels zo'n 600 à 700. Zij vormen een kweekgroep om de populatie op peil te houden met voldoende genetische verscheidenheid. De eerste afstammelingen worden momenteel zelfs weer in de natuur teruggeplaatst. Wetenschappers blijven zoeken naar een vaccin tegen de kanker. In de tussentijd helpt Planckendael mee om gezonde dieren te huisvesten en om alle bezoekers te informeren over de moeilijkheden die deze diersoort ondervindt. De twee buideldiertjes, Miena en Corinna, wonen in hun nieuwe verblijf in continent Oceanië in Planckendael. Ze kwamen gisteren in Mechelen aan en zijn vandaag volop bezig hun nieuwe verblijf te verkennen. (Belga)

Sinds 2008 is de Tasmaanse duivel officieel met uitsterven bedreigd, door een agressieve en besmettelijke kankersoort - Devil Facial Tumour Disease - die wordt overgedragen door bijtwonden. Bijten behoort tot hun normale gedrag bij het paren of bij gezamenlijk eten van karkassen. De dieren ontwikkelen tumoren rond hun snoet die hen uiteindelijk het eten en slikken belemmeren en tot de hongerdood leidt. Dieren die besmet zijn, sterven binnen 4 tot 6 maanden. Met een gezonde groep van 113 dieren uit de natuur werd een kweekgroep opgestart. Verspreid over zoos en wildparken in Australië zijn ze met inmiddels zo'n 600 à 700. Zij vormen een kweekgroep om de populatie op peil te houden met voldoende genetische verscheidenheid. De eerste afstammelingen worden momenteel zelfs weer in de natuur teruggeplaatst. Wetenschappers blijven zoeken naar een vaccin tegen de kanker. In de tussentijd helpt Planckendael mee om gezonde dieren te huisvesten en om alle bezoekers te informeren over de moeilijkheden die deze diersoort ondervindt. De twee buideldiertjes, Miena en Corinna, wonen in hun nieuwe verblijf in continent Oceanië in Planckendael. Ze kwamen gisteren in Mechelen aan en zijn vandaag volop bezig hun nieuwe verblijf te verkennen. (Belga)