Taskforce niet voor vaccinatieplicht in zorg in huidige epidemiologische toestand

Het wetsontwerp over verplichte vaccinatie in de zorg stelt een vaccinatieplicht voor het personeel in de zorgsector in het vooruitzicht, die op 1 juli 2022 moet ingaan. © belga

In de huidige context van de corona-epidemie is de taskforce vaccinatie geen voorstander van een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel. Dat staat in een advies van de taskforce op vraag van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Wel zegt de taskforce dat een nieuwe opflakkering van de epidemie kan worden verwacht. En mocht de situatie in dat geval fors verslechteren, dan zal ze haar advies opnieuw tegen het licht houden.

Over de prikplicht in de zorgsector wordt al maanden gebakkeleid. Vorig jaar raakte de federale regering het eens over het principe van de verplichte vaccinatie voor het personeel. Oorspronkelijk zou de prikplicht op 1 januari ingaan, met een overgangsperiode van drie maanden. Daarna was sprake van een inwerkingtreding op 1 juli, met de mogelijkheid om met die timing te schuiven. Ook daar werd begin vorige maand nog een mouw aan gepast, waardoor de vaccinatieplicht nu pas wordt toegepast na een beslissing van de ministerraad.  

Het bevoegde wetsontwerp moet nog groen licht krijgen in de plenaire Kamer. Onder meer de vakbonden in de sector verzetten zich ertegen, maar ook de oppositie in het parlement stelt zich de vraag of het nog zo dringend is om de verplichting snel te stemmen in het parlement. Bovendien dreigt het personeel dat zich niet wil laten inenten tegen covid-19, te worden geschorst of ontslagen, terwijl de zorgsector nu al met een personeelstekort kampt, luidt de kritiek.

Minister Vandenbroucke richtte intussen een vraag om advies tot de taskforce vaccinatie en de hoge gezondheidsraad. ‘In de huidige epidemiologische context zou een verplichte vaccinatie voor zorgverleners niet beantwoorden aan het proportionaliteitsbeginsel’, staat in dat advies, dat maandag bekendraakte. Al lijkt het advies een eventuele verplichting ergens in de toekomst niet geheel uit te sluiten. ‘Een nieuwe opflakkering van de epidemie kan worden verwacht’, luidt het.

‘De epidemiologische situatie kan verslechteren, er kan een nieuwe variant opduiken en/of de immuniteit kan aanzienlijk dalen, met een toename van het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen als gevolg. In dat geval zal dit advies, ter oriëntering van de politieke besluitvorming over een eventuele vaccinplicht voor zorgverleners, opnieuw worden geëvalueerd.’

Minister Vandenbroucke distilleert uit het advies dat het nuttig is een wetgevend kader ter beschikking te hebben dat het toelaat in een bepaalde epidemiologische context de vaccinatie in de zorg te verplichten en dit ook te organiseren. Maar op dit ogenblik is deze verplichting met de huidige epidemiologische situatie in acht genomen dus niet proportioneel.

Ondanks dat de vaccinatiegraad van het zorgpersoneel zeer hoog ligt, zijn er volgens de minister nog verbeteringen mogelijk. Hij zal daarom in de schoot van de interministeriële conferentie en met alle betrokken actoren overleggen en bekijken hoe we het cijfer van volledig gevaccineerden kunnen verhogen. Dat betekent dat de primovaccinatie van zorgverleners, maar ook het nemen van de booster, blijvend moet worden aangemoedigd.

Partner Content