Bij controles tussen 1 en 4 oktober in 24 tankstations stelde de Algemene Directie Controle en Bemiddeling geen enkele inbreuk op de wetgeving vast. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Middenstand Sabine Laruelle op een schriftelijke vraag van Dirk Claes (CD&V). Tankstations gelegen aan autosnelwegen kunnen conform de specifieke wetgeving 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 open zijn indien ze geen alcohol verkopen met een alcoholpercentage van 6 procent en meer. "In de praktijk zien we dat vele tankstations hiertegen zondigen en voertuigbestuurders op elk uur van de dag drank van meer dan 6 procent kunnen aankopen", meent Claes. Hij wordt hierin echter tegengesproken door de hoger vermelde onderzoeksresultaten. Ter verduidelijking van de wet tekende Laruelle overigens op 23 juli 2012 nog een omzendbrief "krachtens dewelke het 24 uur op 24 verkoopverbod op gedistilleerde alcoholhoudende dranken en gisthoudende dranken met een alcoholpercentage van 6 procent moet worden beschouwd als van toepassing op alle tankstations langs snelwegen". (COR 908)

Bij controles tussen 1 en 4 oktober in 24 tankstations stelde de Algemene Directie Controle en Bemiddeling geen enkele inbreuk op de wetgeving vast. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Middenstand Sabine Laruelle op een schriftelijke vraag van Dirk Claes (CD&V). Tankstations gelegen aan autosnelwegen kunnen conform de specifieke wetgeving 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 open zijn indien ze geen alcohol verkopen met een alcoholpercentage van 6 procent en meer. "In de praktijk zien we dat vele tankstations hiertegen zondigen en voertuigbestuurders op elk uur van de dag drank van meer dan 6 procent kunnen aankopen", meent Claes. Hij wordt hierin echter tegengesproken door de hoger vermelde onderzoeksresultaten. Ter verduidelijking van de wet tekende Laruelle overigens op 23 juli 2012 nog een omzendbrief "krachtens dewelke het 24 uur op 24 verkoopverbod op gedistilleerde alcoholhoudende dranken en gisthoudende dranken met een alcoholpercentage van 6 procent moet worden beschouwd als van toepassing op alle tankstations langs snelwegen". (COR 908)