Uit een rapport van het KCE is gebleken dat het aantal Belgen dat medische zorg uitstelt de voorbije jaren sterk is toegenomen. Dat blijkt vooral bij tandzorg het geval te zijn. In 2008 stelde 1,6 procent van de volwassenen een bezoek aan de tandarts uit, maar in 2016 was dat al gestegen naar 3,7 procent. Het kenniscentrum zegt ook dat mensen in een financieel kwetsbare situatie aanzienlijk minder gebruik maken van tandzorg. Het KCE stelt daarom voor om de toegang tot de tandarts en andere specialisten te verhogen via een uitbreiding van de derdebetalersregeling. Dat houdt in dat de patiënten enkel het remgeld betalen en dus niet meer het bedrag moeten voorschieten dat ze later terugkrijgen van het ziekenfonds. Het Verbond der Vlaamse Tandartsen is het eens met de bevindingen in het rapport. "Het uitstel van een bezoek aan de tandarts is iets dat we al vele jaren zien", zegt woordvoerder Stefaan Hanson. "Mensen stellen een behandeling soms uit tot het niet verder kan. Door COVID is dat alleen nog maar versterkt." Hanson wijst er ook op dat dertig tot vijftig procent van de behandelingen bij de tandarts nog altijd volledig door de patiënt zelf wordt betaald, omdat het RIZIV niet tussenkomt. De tandartsen scharen zich achter het voorstel om de derdebetalersregeling uit te breiden. Maar daarvoor moet de overheid wel bereid zijn middelen vrij te maken. "We voelen dat er op dat vlak nu wel een opening gemaakt wordt door de nieuwe regering", zegt Hanson. Op het verzekeringscomité van het RIZIV wordt momenteel gesproken over een opheffing van de beperkingen op de derdebetalersregeling, ook voor tandartsen, zegt hij. "Maar dat zal dan wellicht pas ten vroegste tegen midden volgend jaar het geval kunnen zijn." Ook op het kabinet van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (sp.a) wordt benadrukt dat bij het RIZIV een rapport over een uitbreiding van de derdebetalersregeling op tafel ligt. "Daar is maandag over vergaderd, maar er is nog geen beslissing genomen", zegt woordvoerder Jan Eyckmans. (Belga)

Uit een rapport van het KCE is gebleken dat het aantal Belgen dat medische zorg uitstelt de voorbije jaren sterk is toegenomen. Dat blijkt vooral bij tandzorg het geval te zijn. In 2008 stelde 1,6 procent van de volwassenen een bezoek aan de tandarts uit, maar in 2016 was dat al gestegen naar 3,7 procent. Het kenniscentrum zegt ook dat mensen in een financieel kwetsbare situatie aanzienlijk minder gebruik maken van tandzorg. Het KCE stelt daarom voor om de toegang tot de tandarts en andere specialisten te verhogen via een uitbreiding van de derdebetalersregeling. Dat houdt in dat de patiënten enkel het remgeld betalen en dus niet meer het bedrag moeten voorschieten dat ze later terugkrijgen van het ziekenfonds. Het Verbond der Vlaamse Tandartsen is het eens met de bevindingen in het rapport. "Het uitstel van een bezoek aan de tandarts is iets dat we al vele jaren zien", zegt woordvoerder Stefaan Hanson. "Mensen stellen een behandeling soms uit tot het niet verder kan. Door COVID is dat alleen nog maar versterkt." Hanson wijst er ook op dat dertig tot vijftig procent van de behandelingen bij de tandarts nog altijd volledig door de patiënt zelf wordt betaald, omdat het RIZIV niet tussenkomt. De tandartsen scharen zich achter het voorstel om de derdebetalersregeling uit te breiden. Maar daarvoor moet de overheid wel bereid zijn middelen vrij te maken. "We voelen dat er op dat vlak nu wel een opening gemaakt wordt door de nieuwe regering", zegt Hanson. Op het verzekeringscomité van het RIZIV wordt momenteel gesproken over een opheffing van de beperkingen op de derdebetalersregeling, ook voor tandartsen, zegt hij. "Maar dat zal dan wellicht pas ten vroegste tegen midden volgend jaar het geval kunnen zijn." Ook op het kabinet van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (sp.a) wordt benadrukt dat bij het RIZIV een rapport over een uitbreiding van de derdebetalersregeling op tafel ligt. "Daar is maandag over vergaderd, maar er is nog geen beslissing genomen", zegt woordvoerder Jan Eyckmans. (Belga)