Zo kunnen afspraken enkel worden vastgelegd na telefonische triage en komen patiënten liefst alleen, of indien echt noodzakelijk met maximum één begeleider. Er wordt hen gevraagd om een mondmasker te dragen bij aankomst en de handen te ontsmetten met alcoholgel. De tandartsen zelf mogen alleen de patiënt in de behandelruimte toelaten, tenzij dit niet mogelijk is. De patiënten worden voorts aangespoord om enkel elektronisch te betalen, verduidelijkt het Verbond Vlaamse Tandartsen in een document met concrete tips voor tandartsen. In de wachtzaal zullen verder alle onnodige zaken zoals tijdschriften, folders en speelgoed worden verwijderd. De stoelen worden ver uit elkaar geplaatst, zodat de veilige afstand van anderhalve meter gerespecteerd kan worden. Indien er onvoldoende ruimte beschikbaar is, moeten de patiënten aanbellen en buiten wachten. Tijdens de behandeling dienen patiënten en tandarts rekening te houden met enkele specifieke richtlijnen en de tandarts en zijn of haar assistenten moeten de noodzakelijke beschermkledij dragen. Daarnaast blijft gelden dat patiënten met al of niet geteste of met een vermoedelijke COVID-19-besmetting en patiënten die weten dat ze de laatste veertien dagen contact hadden met besmette personen, moeten worden doorverwezen. Tandartsen die zelf COVID-19-symptomen vertonen, hoe mild ook, moeten thuisblijven en kunnen geen zorgen verlenen. Onder noodzakelijke zorg vallen onder andere infecties of pijn ter hoogte van de mondholte die onvoldoende onder controle zijn, een vervolgbehandeling tandtrauma, het afwerken van reeds opgestarte endodontische behandelingen, de opvolging van recente tandtransplantatie of implantaatplaatsing, de (nood)behandeling bij fractuur van tand of verlies van restauratie, de plaatsing van reeds vervaardigde prothetische voorzieningen of de aanpak van problemen met uitneembare prothese. Op vlak van orthodontie gaat het om het opnieuw kleven van losgekomen onderdelen van apparatuur, de plaatsing van reeds vervaardigde uitneembare apparatuur, de opvolging van behandeling met niet-uitneembare apparatuur en de opvolging van patiënten met ernstige parodontale infecties. Wanneer er wordt overgestapt van deze fase naar fase drie, die de reguliere zorg omvat, zal na evaluatie bepaald worden door de overheden. (Belga)

Zo kunnen afspraken enkel worden vastgelegd na telefonische triage en komen patiënten liefst alleen, of indien echt noodzakelijk met maximum één begeleider. Er wordt hen gevraagd om een mondmasker te dragen bij aankomst en de handen te ontsmetten met alcoholgel. De tandartsen zelf mogen alleen de patiënt in de behandelruimte toelaten, tenzij dit niet mogelijk is. De patiënten worden voorts aangespoord om enkel elektronisch te betalen, verduidelijkt het Verbond Vlaamse Tandartsen in een document met concrete tips voor tandartsen. In de wachtzaal zullen verder alle onnodige zaken zoals tijdschriften, folders en speelgoed worden verwijderd. De stoelen worden ver uit elkaar geplaatst, zodat de veilige afstand van anderhalve meter gerespecteerd kan worden. Indien er onvoldoende ruimte beschikbaar is, moeten de patiënten aanbellen en buiten wachten. Tijdens de behandeling dienen patiënten en tandarts rekening te houden met enkele specifieke richtlijnen en de tandarts en zijn of haar assistenten moeten de noodzakelijke beschermkledij dragen. Daarnaast blijft gelden dat patiënten met al of niet geteste of met een vermoedelijke COVID-19-besmetting en patiënten die weten dat ze de laatste veertien dagen contact hadden met besmette personen, moeten worden doorverwezen. Tandartsen die zelf COVID-19-symptomen vertonen, hoe mild ook, moeten thuisblijven en kunnen geen zorgen verlenen. Onder noodzakelijke zorg vallen onder andere infecties of pijn ter hoogte van de mondholte die onvoldoende onder controle zijn, een vervolgbehandeling tandtrauma, het afwerken van reeds opgestarte endodontische behandelingen, de opvolging van recente tandtransplantatie of implantaatplaatsing, de (nood)behandeling bij fractuur van tand of verlies van restauratie, de plaatsing van reeds vervaardigde prothetische voorzieningen of de aanpak van problemen met uitneembare prothese. Op vlak van orthodontie gaat het om het opnieuw kleven van losgekomen onderdelen van apparatuur, de plaatsing van reeds vervaardigde uitneembare apparatuur, de opvolging van behandeling met niet-uitneembare apparatuur en de opvolging van patiënten met ernstige parodontale infecties. Wanneer er wordt overgestapt van deze fase naar fase drie, die de reguliere zorg omvat, zal na evaluatie bepaald worden door de overheden. (Belga)