Op hun internetsite verwijzen de taliban "geruchten" volgens dewelke zij "met toelating van mollah Akhtar Mansoer zullen deelnemen aan de komende vergaderingen" naar de prullenbak. Mansoer, de opvolger van mollah Omar, "heeft niemand toegelaten aan deze vergaderingen deel te nemen". "Zolang de bezetting door buitenlandse troepen niet is afgelopen, zolang de taliban niet zijn verwijderd van 'internationale zwarte lijsten' en de gevangenen niet zijn vrijgelaten, zijn deze onderhandelingen onnodig en misleidend, en kunnen ze geen enkel resultaat opleveren", zeggen de taliban in de verklaring. Sinds begin dit jaar pogen de Afghaanse regering, en haar Amerikaanse, Chinese en Pakistaanse partners de vredesbesprekingen weer vlot te trekken. Kaboel had gehoopt rechtstreeks met de taliban te kunnen dialogeren, maar die hoop is nu voorlopig de bodem ingeslagen. (Belga)

Op hun internetsite verwijzen de taliban "geruchten" volgens dewelke zij "met toelating van mollah Akhtar Mansoer zullen deelnemen aan de komende vergaderingen" naar de prullenbak. Mansoer, de opvolger van mollah Omar, "heeft niemand toegelaten aan deze vergaderingen deel te nemen". "Zolang de bezetting door buitenlandse troepen niet is afgelopen, zolang de taliban niet zijn verwijderd van 'internationale zwarte lijsten' en de gevangenen niet zijn vrijgelaten, zijn deze onderhandelingen onnodig en misleidend, en kunnen ze geen enkel resultaat opleveren", zeggen de taliban in de verklaring. Sinds begin dit jaar pogen de Afghaanse regering, en haar Amerikaanse, Chinese en Pakistaanse partners de vredesbesprekingen weer vlot te trekken. Kaboel had gehoopt rechtstreeks met de taliban te kunnen dialogeren, maar die hoop is nu voorlopig de bodem ingeslagen. (Belga)