"Ze hebben blijk gegeven van een grote mate van pragmatisme," zei Lolwah al-Khater, de woordvoerder en viceminister van Buitenlandse Zaken, over de taliban. Al-Khater raadde de westerse gesprekspartners aan om niet voor de emotionele, maar voor de rationele aanpak te kiezen en de taliban te overtuigen van de voordelen verbonden aan het voeren van gesprekken. "Zij zijn de feitelijke heersers, daar is geen twijfel over mogelijk," vervolgde ze. "Wij dringen niet aan op de erkenning" van het nieuwe regime, benadrukte ze, maar al-Khater stelde wel dat Qatar niet zal ophouden met de taliban te praten, mochten zij hun beloftes niet nakomen. Als bewijs van de goede wil van de taliban haalde al-Khater aan dat zij zich niet hadden verzet tegen het vertrek van meer dan 120.000 mensen uit Afghanistan en dat sommige ministeries, zoals het ministerie van Volksgezondheid, normaal functioneren. "Vrouwelijke artsen en verpleegsters kunnen hun verantwoordelijkheid opnemen," aldus al-Khater. Ze merkte nog op dat het niet alleen de taliban zijn, maar ook logistieke problemen en gewichtige tradities die de Afghaanse vrouwen bemoeilijken om te werken. (Belga)

"Ze hebben blijk gegeven van een grote mate van pragmatisme," zei Lolwah al-Khater, de woordvoerder en viceminister van Buitenlandse Zaken, over de taliban. Al-Khater raadde de westerse gesprekspartners aan om niet voor de emotionele, maar voor de rationele aanpak te kiezen en de taliban te overtuigen van de voordelen verbonden aan het voeren van gesprekken. "Zij zijn de feitelijke heersers, daar is geen twijfel over mogelijk," vervolgde ze. "Wij dringen niet aan op de erkenning" van het nieuwe regime, benadrukte ze, maar al-Khater stelde wel dat Qatar niet zal ophouden met de taliban te praten, mochten zij hun beloftes niet nakomen. Als bewijs van de goede wil van de taliban haalde al-Khater aan dat zij zich niet hadden verzet tegen het vertrek van meer dan 120.000 mensen uit Afghanistan en dat sommige ministeries, zoals het ministerie van Volksgezondheid, normaal functioneren. "Vrouwelijke artsen en verpleegsters kunnen hun verantwoordelijkheid opnemen," aldus al-Khater. Ze merkte nog op dat het niet alleen de taliban zijn, maar ook logistieke problemen en gewichtige tradities die de Afghaanse vrouwen bemoeilijken om te werken. (Belga)