Aanleiding voor de actie is een nieuwe veroordeling van de MIVB door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht wegens het niet naleven van de taalwetgeving. TAK neemt het niet "dat de MIVB de Brusselse realiteit - zijnde meertalige aankondigingen en Nederlandsonkundig personeel - exporteert naar Vlaamse gemeenten". Ook Vlaams minister Geert Bourgeois stelde in een recente brief aan de bevoegde Brusselse minister Brigitte Grouwels dat de informatie op haltes in Vlaanderen uitsluitend Nederlandstalig mag zijn. Het Taal Aktie Komitee voerde ook actie aan panelen van vastgoedmakelaars in Zaventem en stelt in een mededeling er zich over te verbazen hoe het gemeentebestuur van Zaventem dit probleem maar niet onder controle krijgt. "Misschien moet schepen voor Vlaams karakter Eric Van Rompuy wat minder de vlammende Vlaming uithangen in het Vlaams parlement en wat meer Vlaamse daadkracht tonen in de eigen gemeente", luidt het. (KAV)

Aanleiding voor de actie is een nieuwe veroordeling van de MIVB door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht wegens het niet naleven van de taalwetgeving. TAK neemt het niet "dat de MIVB de Brusselse realiteit - zijnde meertalige aankondigingen en Nederlandsonkundig personeel - exporteert naar Vlaamse gemeenten". Ook Vlaams minister Geert Bourgeois stelde in een recente brief aan de bevoegde Brusselse minister Brigitte Grouwels dat de informatie op haltes in Vlaanderen uitsluitend Nederlandstalig mag zijn. Het Taal Aktie Komitee voerde ook actie aan panelen van vastgoedmakelaars in Zaventem en stelt in een mededeling er zich over te verbazen hoe het gemeentebestuur van Zaventem dit probleem maar niet onder controle krijgt. "Misschien moet schepen voor Vlaams karakter Eric Van Rompuy wat minder de vlammende Vlaming uithangen in het Vlaams parlement en wat meer Vlaamse daadkracht tonen in de eigen gemeente", luidt het. (KAV)