Er zijn in totaal 6.412 mensen positief getest in Nederland, tegen 5.560 gisteren. Een toename van 852 dus. Er zijn 341 mensen meer in een ziekenhuis opgenomen (geweest), om op een totaal van 1.836 te komen. De afgelopen tijd vertoonde het aantal nieuw opgenomen patiënten in het ziekenhuis een oplopende curve. Op dit moment lijkt dit af te vlakken, aldus het RVIM. Dat wijst mogelijk op een voorzichtige afname van de snelheid waarmee het virus zich verspreidt. "Dit is een eerste signaal. We kunnen hier geen harde conclusies aan verbinden. De komende dagen moet blijken of er sprake is van een werkelijke afvlakking." (Belga)

Er zijn in totaal 6.412 mensen positief getest in Nederland, tegen 5.560 gisteren. Een toename van 852 dus. Er zijn 341 mensen meer in een ziekenhuis opgenomen (geweest), om op een totaal van 1.836 te komen. De afgelopen tijd vertoonde het aantal nieuw opgenomen patiënten in het ziekenhuis een oplopende curve. Op dit moment lijkt dit af te vlakken, aldus het RVIM. Dat wijst mogelijk op een voorzichtige afname van de snelheid waarmee het virus zich verspreidt. "Dit is een eerste signaal. We kunnen hier geen harde conclusies aan verbinden. De komende dagen moet blijken of er sprake is van een werkelijke afvlakking." (Belga)