Tabakverkoop levert minder op dan regering verwacht had

De verkoop van sigaretten, sigaren en rooktabak heeft de schatkist vorig jaar iets meer dan 3 miljard euro opgeleverd aan taksen. Dat is een aardig bedrag, maar wel 344 miljoen euro minder dan de regering had vooropgesteld.

© istock

De inkomsten voor de overheid op de tabaksverkoop, via accijnzen en btw, zijn licht gedaald. In 2016 leverden de rokers de schatkist nog bijna 83 miljoen euro meer op. De regering dacht dat een accijnsverhoging in 2017 juist meer inkomsten zou opleveren, en schreef in de begroting een verwachte opbrengst van 3,349 miljard euro in. Het is 3,005 miljard euro geworden, zo blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën.

Betekent dat dat er minder gerookt werd in België? Neen, zeggen de tabakproducenten. 'Veel aannemelijker is de verklaring dat de inkomsten dalen doordat de Belgische consument goedkopere alternatieven zoekt én vindt, hetzij op de groeiende illegale markt, hetzij in het buitenland', klinkt het in een persbericht. De sector roept de regering op om 'dringend met in dialoog te treden en samen een oplossing uit te werken'.

Volgens tabakexpert Luk Joossens van de Association of European Cancer Leagues klopt die redenering niet. Volgens hem daalt de illegale verkoop in België en gaat het om een erg beperkt fenomeen. 'Het buitenland is ook geen factor, want in de meeste landen is het juist duurder dan bij ons. Een Brusselaar rijdt niet naar Luxemburg om sigaretten', zegt hij. 'Meer aannemelijk is een effect van de toegenomen handel in e-sigaretten (waarop geen accijnzen aangerekend worden, red.), plus een lichte daling van het aantal rokers.'

De FOD Economie zelf verwijst naar dalende consumptie, e-sigaretten en illegale productie. Het is bovendien ook minder interessant geworden voor consumenten uit Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk om naar België om sigaretten te komen. De grensverkopen langs de Belgische grens kennen volgens de FOD een grote achteruitgang, vooral voor roltabak.

Lees meer...