Dat is circa 450 miljoen euro meer dan de 2,19 miljard euro aan ontvangsten (1,65 miljard uit accijnzen en 542,3 miljoen uit BTW) in 2011.

Dat blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Koen Geens op een schriftelijke vraag van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang).

De vermelde accijnsontvangsten zijn brutobedragen. Een deel van dit bedrag (789,8 miljoen euro in 2011 en 834,5 miljoen euro in 2012) wordt immers toegewezen aan de Rijksdienst Sociale Zekerheid (algemeen beheer), aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen en aan het RIZIV (ten voordele van de verzekering voor geneeskundige verzorging).

De netto-accijnsontvangsten voor de schatkist bedroegen zo'n 855,2 miljoen euro in 2011 en 1,17 miljard euro in 2012. (Belga/TE)

Dat is circa 450 miljoen euro meer dan de 2,19 miljard euro aan ontvangsten (1,65 miljard uit accijnzen en 542,3 miljoen uit BTW) in 2011. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Koen Geens op een schriftelijke vraag van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang).De vermelde accijnsontvangsten zijn brutobedragen. Een deel van dit bedrag (789,8 miljoen euro in 2011 en 834,5 miljoen euro in 2012) wordt immers toegewezen aan de Rijksdienst Sociale Zekerheid (algemeen beheer), aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen en aan het RIZIV (ten voordele van de verzekering voor geneeskundige verzorging).De netto-accijnsontvangsten voor de schatkist bedroegen zo'n 855,2 miljoen euro in 2011 en 1,17 miljard euro in 2012. (Belga/TE)