Een artikel uit de statuten van De Lijn bepaalt dat de nv LijnCom mag optreden als reclameregie van De Lijn, met dien verstande dat het Nederlands bij de reclamevoering de voertaal moet zijn. Op basis van dat artikel wordt De Lijn sinds ongeveer een jaar bestookt met klachten van organisaties als de vzw Taalrespect uit Overijse. LijnCom berekende dat de vervoersmaatschappij jaarlijks voor 900.000 euro inkomsten zou verliezen indien alle campagnes zouden wegvallen waartegen de vzw Taalrespect klacht indiende. De (deels) anderstalige campagnes meegeteld die niet het voorwerp uitmaakten van een klacht van de vzw, dan komt daar nog eens 2,05 miljoen euro bij. Maandag staat een vergadering op de agenda tussen de directie van LijnCom en minister van Mobiliteit Hilde Crevits. "Wij gaan vragen om de statuten te veranderen", zegt Jos Geuens, de voorzitter van de raad van bestuur van LijnCom. "De statuten van De Lijn stroken niet met de Grondwet en we kunnen dat beter veranderen". (DLA)

Een artikel uit de statuten van De Lijn bepaalt dat de nv LijnCom mag optreden als reclameregie van De Lijn, met dien verstande dat het Nederlands bij de reclamevoering de voertaal moet zijn. Op basis van dat artikel wordt De Lijn sinds ongeveer een jaar bestookt met klachten van organisaties als de vzw Taalrespect uit Overijse. LijnCom berekende dat de vervoersmaatschappij jaarlijks voor 900.000 euro inkomsten zou verliezen indien alle campagnes zouden wegvallen waartegen de vzw Taalrespect klacht indiende. De (deels) anderstalige campagnes meegeteld die niet het voorwerp uitmaakten van een klacht van de vzw, dan komt daar nog eens 2,05 miljoen euro bij. Maandag staat een vergadering op de agenda tussen de directie van LijnCom en minister van Mobiliteit Hilde Crevits. "Wij gaan vragen om de statuten te veranderen", zegt Jos Geuens, de voorzitter van de raad van bestuur van LijnCom. "De statuten van De Lijn stroken niet met de Grondwet en we kunnen dat beter veranderen". (DLA)