'De actualiteit geeft reden tot bezorgdheid over begrijpend lezen', klinkt het in het rapport, dat vijf knelpunten onderscheidt. Die werken allemaal op elkaar in waardoor het niveau de laatste jaren daalde. Het gaat om urgentiebesef, taal-leesbeleid over de hele school, effectieve vakdidactiek, leesmotivatie en formatieve feedback. Bedoeling is dat die allemaal worden worden aangepakt.

'Als we op één element inzetten, zal er niets gebeuren', zegt pedagoog Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool), die meewerkte aan het rapport. Hij geeft het voorbeeld van leesmotivatie. 'Als lezen veel moeite kost, zal het wellicht minder plezier opleveren.' Daarnaast is het volgens De Bruyckere nodig om een fundament op te bouwen en daar ook in andere vakken aan te werken.

Hilde Crevits (CD&V) toont zich tevreden met het resultaat. 'Met dit rapport worden goede praktijkvoorbeelden samengebracht, vanaf het najaar zullen deze verder gedeeld worden zodat scholen er mee aan de slag kunnen', aldus de Vlaamse minister van Onderwijs.

'De actualiteit geeft reden tot bezorgdheid over begrijpend lezen', klinkt het in het rapport, dat vijf knelpunten onderscheidt. Die werken allemaal op elkaar in waardoor het niveau de laatste jaren daalde. Het gaat om urgentiebesef, taal-leesbeleid over de hele school, effectieve vakdidactiek, leesmotivatie en formatieve feedback. Bedoeling is dat die allemaal worden worden aangepakt. 'Als we op één element inzetten, zal er niets gebeuren', zegt pedagoog Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool), die meewerkte aan het rapport. Hij geeft het voorbeeld van leesmotivatie. 'Als lezen veel moeite kost, zal het wellicht minder plezier opleveren.' Daarnaast is het volgens De Bruyckere nodig om een fundament op te bouwen en daar ook in andere vakken aan te werken. Hilde Crevits (CD&V) toont zich tevreden met het resultaat. 'Met dit rapport worden goede praktijkvoorbeelden samengebracht, vanaf het najaar zullen deze verder gedeeld worden zodat scholen er mee aan de slag kunnen', aldus de Vlaamse minister van Onderwijs.