Wie een sociale woning huurt, zal in de toekomst (wellicht vanaf het voorjaar 2017) moeten aantonen dat hij over een basiskennis Nederlands beschikt. Op voorstel van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans wil de Vlaamse regering de bestaande taalbereidheidsvereiste ombuigen in een taalkennisvereiste. Na één jaar zal de huurder moeten aantonen dat hij voldoende Nederlands kan. Huurders die geen of onvoldoende moeite doen om de basiskennis Nederlands te verwerven, riskeren een geldboete.

'Contraproductief'

Oppositiepartij Groen heeft kritiek op die maatregel. Zo benadrukt Groen-parlementslid An Moerenhout dat het recht op wonen grondwettelijk verankerd is. 'Om dat recht op wonen te vrijwaren, mag het verkrijgen van een sociale woning nooit gekoppeld worden aan een resultaatsverbintenis. Taal moet een hefboom zijn voor maatschappelijke participatie en geen slagboom', aldus Moerenhout. De Groen-politica noemt de maatregel ook contraproductief. 'In de eerste plaats voor huurders die het vooropgestelde niveau Nederlands niet kunnen behalen, zoals laaggeschoolden en analfabeten. Analfabeten moeten meerdere jaren les volgen om te leren lezen en schrijven, alvorens zij nog maar de Nederlandse lessen kunnen aanvangen. Voor al deze mensen is het een onmogelijke opgave om een jaar nadat ze in een sociale woning zijn ingetrokken, Nederlands te spreken op het niveau dat minister Homans vereist', aldus Moerenhout.

Groen pleit ervoor om de inspanningsverbintenis te behouden. 'Het is belangrijk dat anderstalige sociale huurders zo snel en zo goed mogelijk Nederlands leren. De inspanningsverbintenis is daar een veel betere methode toe dan een resultaatsverbintenis. De nieuwe maatregel van minister Homans is contraproductief.'

Onvoldoende lesaanbod

'Het is op zich een goede zaak dat de Vlaamse regering inzet op de kennis van het Nederlands', reageert SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke. 'Maar er was al een taalbereidheidsvoorwaarde en uit de cijfers blijkt dat er maar heel weinig mensen zijn die niet bereid zijn Nederlands te leren. De regering moet zelf ook consequent zijn en zorgen voor voldoende aanbod. Dat is er nu niet', aldus Vandenbroucke. 'Om dan te gaan dreigen met boetes tot 5.000 euro is gewoon niet ernstig'.

Samen met zijn partijgenote Michèle Hostekint waarschuwt Vandenbroucke ook voor juridische problemen. 'De resultaatsverbintenis die Homans wil opleggen, doorstaat de toets van de antidiscriminatiewetgeving wellicht niet', klinkt het. Hostekint: 'Dit zal de toetsing van het Grondwettelijk Hof niet doorstaan. Dat is ook precies de reden waarom er in het verleden een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis is voorzien'.

Ook coalitiepartner Open VLD plaatst bij monde van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem een kanttekening bij de invoering van een taalkennisvereiste voor sociale huurders. 'Kunnen we de klemtoon op werk leggen in plaats van talenkennis?', vraagt Van Volcem zich luidop af. Zij stelt een koppeling te maken met een 'activeringstraject'. 'Een sociale woning is een vangnet en geen hangmat', aldus de Open Vld-politica. Volgens Van Volcem wordt wie werkt vandaag in de sociale huursector gewoon gestraft. 'Wie meer werkt, betaalt meer huur. En wie minder gaat werken, betaalt minder huur', zegt de Brugse politica. (Belga/KVDA)

Wie een sociale woning huurt, zal in de toekomst (wellicht vanaf het voorjaar 2017) moeten aantonen dat hij over een basiskennis Nederlands beschikt. Op voorstel van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans wil de Vlaamse regering de bestaande taalbereidheidsvereiste ombuigen in een taalkennisvereiste. Na één jaar zal de huurder moeten aantonen dat hij voldoende Nederlands kan. Huurders die geen of onvoldoende moeite doen om de basiskennis Nederlands te verwerven, riskeren een geldboete. Oppositiepartij Groen heeft kritiek op die maatregel. Zo benadrukt Groen-parlementslid An Moerenhout dat het recht op wonen grondwettelijk verankerd is. 'Om dat recht op wonen te vrijwaren, mag het verkrijgen van een sociale woning nooit gekoppeld worden aan een resultaatsverbintenis. Taal moet een hefboom zijn voor maatschappelijke participatie en geen slagboom', aldus Moerenhout. De Groen-politica noemt de maatregel ook contraproductief. 'In de eerste plaats voor huurders die het vooropgestelde niveau Nederlands niet kunnen behalen, zoals laaggeschoolden en analfabeten. Analfabeten moeten meerdere jaren les volgen om te leren lezen en schrijven, alvorens zij nog maar de Nederlandse lessen kunnen aanvangen. Voor al deze mensen is het een onmogelijke opgave om een jaar nadat ze in een sociale woning zijn ingetrokken, Nederlands te spreken op het niveau dat minister Homans vereist', aldus Moerenhout. Groen pleit ervoor om de inspanningsverbintenis te behouden. 'Het is belangrijk dat anderstalige sociale huurders zo snel en zo goed mogelijk Nederlands leren. De inspanningsverbintenis is daar een veel betere methode toe dan een resultaatsverbintenis. De nieuwe maatregel van minister Homans is contraproductief.' 'Het is op zich een goede zaak dat de Vlaamse regering inzet op de kennis van het Nederlands', reageert SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke. 'Maar er was al een taalbereidheidsvoorwaarde en uit de cijfers blijkt dat er maar heel weinig mensen zijn die niet bereid zijn Nederlands te leren. De regering moet zelf ook consequent zijn en zorgen voor voldoende aanbod. Dat is er nu niet', aldus Vandenbroucke. 'Om dan te gaan dreigen met boetes tot 5.000 euro is gewoon niet ernstig'. Samen met zijn partijgenote Michèle Hostekint waarschuwt Vandenbroucke ook voor juridische problemen. 'De resultaatsverbintenis die Homans wil opleggen, doorstaat de toets van de antidiscriminatiewetgeving wellicht niet', klinkt het. Hostekint: 'Dit zal de toetsing van het Grondwettelijk Hof niet doorstaan. Dat is ook precies de reden waarom er in het verleden een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis is voorzien'. Ook coalitiepartner Open VLD plaatst bij monde van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem een kanttekening bij de invoering van een taalkennisvereiste voor sociale huurders. 'Kunnen we de klemtoon op werk leggen in plaats van talenkennis?', vraagt Van Volcem zich luidop af. Zij stelt een koppeling te maken met een 'activeringstraject'. 'Een sociale woning is een vangnet en geen hangmat', aldus de Open Vld-politica. Volgens Van Volcem wordt wie werkt vandaag in de sociale huursector gewoon gestraft. 'Wie meer werkt, betaalt meer huur. En wie minder gaat werken, betaalt minder huur', zegt de Brugse politica. (Belga/KVDA)