Crevits verzekert dat ze werkt aan de taakbelasting van de leraren. Via een onderzoek wil ze vooreerst zicht krijgen op het volledige takenpakket van leerkrachten en de tijd die ze aan deze taken besteden. Met de sociale partners bekijkt ze intussen welke andere loopbaanmaatregelen daarnaast nog een positieve impact zouden kunnen hebben op de lerarenloopbaan, klinkt het. Het onderwijs doet het op vlak van werkdruk trouwens "nog steeds beter dan het algemene gemiddelde" op de arbeidsmarkt, merkt Crevits op. Ze wil de werkdruk echter niet als iets afzonderlijk bekijken, maar in samenhang met emotionele belasting. "Onderwijs is een contactberoep: leerkrachten nemen dan ook vaak de zorgen en problemen van kinderen mee naar huis", beseft ze. "In de discussie van de zware beroepen hebben we gepleit om de emotionele belasting ook op te nemen als criterium. Deze cijfers tonen dat dit voor onderwijs geen onterechte vraag is." Crevits beklemtoont tot slot dat het onderwijs voor verschillende risicofactoren - zoals taakvariatie, autonomie en ondersteuning - "merkbaar beter" scoort dan het Vlaams gemiddelde. En op vlak van leermogelijkheden voor het personeel en werkbetrokkenheid of motivatie "halen we veruit de beste scores op de arbeidsmarkt", aldus nog de minister. (Belga)

Crevits verzekert dat ze werkt aan de taakbelasting van de leraren. Via een onderzoek wil ze vooreerst zicht krijgen op het volledige takenpakket van leerkrachten en de tijd die ze aan deze taken besteden. Met de sociale partners bekijkt ze intussen welke andere loopbaanmaatregelen daarnaast nog een positieve impact zouden kunnen hebben op de lerarenloopbaan, klinkt het. Het onderwijs doet het op vlak van werkdruk trouwens "nog steeds beter dan het algemene gemiddelde" op de arbeidsmarkt, merkt Crevits op. Ze wil de werkdruk echter niet als iets afzonderlijk bekijken, maar in samenhang met emotionele belasting. "Onderwijs is een contactberoep: leerkrachten nemen dan ook vaak de zorgen en problemen van kinderen mee naar huis", beseft ze. "In de discussie van de zware beroepen hebben we gepleit om de emotionele belasting ook op te nemen als criterium. Deze cijfers tonen dat dit voor onderwijs geen onterechte vraag is." Crevits beklemtoont tot slot dat het onderwijs voor verschillende risicofactoren - zoals taakvariatie, autonomie en ondersteuning - "merkbaar beter" scoort dan het Vlaams gemiddelde. En op vlak van leermogelijkheden voor het personeel en werkbetrokkenheid of motivatie "halen we veruit de beste scores op de arbeidsmarkt", aldus nog de minister. (Belga)