België wil hulp bieden aan de stroom vluchtelingen die is ontstaan door het conflict in Syrië. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) na het kernkabinet.

Zo goed als alle Syriërs die in België komen aankloppen voor bescherming, krijgen ook effectief het statuut van vluchteling of subsidiaire bescherming. Dat valt te horen bij bevoegd staatssecretaris Maggie De Block (Open VLD) en wordt bevestigd op het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).

Sinds begin dit jaar zijn in ons land al 528 Syrische asielaanvragen ingediend. "Dat is uiteraard weinig ten opzichte van de miljoenen Syriërs die op de vlucht zijn voor het geweld, maar ook in andere Europese lidstaten zijn het er niet enorm veel", verduidelijkt Damien Dermaux van het CGVS.

Vijf procent negatieve beslissingen

In Nederland zou het bijvoorbeeld om zo'n negenhonderd aanvragen gaan. In 2012 telde ons land in totaal 793 aanvragen. Dit jaar zijn ook al 948 beslissingen genomen, vervolgt Dermaux.

In 81 gevallen werd aan de VN-voorwaarden voldaan om effectief het statuut vluchteling te krijgen. In 814 andere gevallen ging het om mensen uit oorlogsgebied, maar zonder persoonlijke vrees voor vervolging. Aan hen is subsidiaire bescherming verleend. De vijf procent negatieve beslissingen waren voor mensen die uiteindelijk niet uit Syrië bleken te komen, of voor mensen die na hun aanvraag niet meer kwamen opdagen (technische weigeringen).

Nog geen Europese beschermingsrichtlijn

"Je kan dus inderdaad besluiten dat Syriërs hier momenteel allemaal bescherming krijgen", aldus Dermaux.

Een Europese beslissing om over te gaan tot een algemene beschermingsrichtlijn - zoals dat in de jaren negentig voor de Balkan werd afgesproken - is er nog niet. "Dat wordt overwogen, maar er is nog geen akkoord over tussen de lidstaten", verduidelijkte Dermaux.

Verdere bewijsvoering

Minister van Defensie Pieter De Crem blijft benadrukken dat België een "betrouwbare partner" wil zijn op het internationale toneel, maar hij dringt aan op een zo breed mogelijk draagvlak voor een eventuele interventie in Syrië, liefst met een VN-resolutie. Dat zei hij na afloop van het federale kernkabinet.

"Wij werken nog steeds in een logica waarin met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid chemische wapens werden ingezet door het Syrische regime", verduidelijkte De Crem. "We zullen kijken of verdere bewijsvoering kan worden aangebracht en dan zitten we een stap verder."

België nog niet gevraagd voor militaire interventie

België is in elk geval nog niet gevraagd om aan een militaire interventie deel te nemen, vervolgde De Crem. Of het daar ook toe bereid is mits VN-resolutie, noemt De Crem "een als-dan-vraag" waar hij niet op antwoordt.

Buitenlandminister Didier Reynders (MR) onderstreepte alvast het belang dat ons land hecht aan een mandaat van de Verenigde Naties. "Met een mandaat van de Veiligheidsraad is het mogelijk voor iedereen om iets te doen, maar zonder dat moeten we heel veel besprekingen hebben over de visie van de dag na een aanval", aldus de liberaal. "Dus eerst veel inlichtingen en dan een debat in de Veiligheidsraad."

Het Belgisch leger telt dertigduizend militairen en inzetbaar materiaal

Pieter De Crem

Ons land is alvast een "betrouwbare partner" die zich "solidair" wil opstellen, voegde minister van Defensie De Crem toe. Het Belgische leger telt nog steeds dertigduizend militairen en inzetbaar materiaal, merkte hij op.

"Maar de vraag is: 'in welk kader werkt de internationale gemeenschap en is daar een rol voor België in weggelegd? '" Voor De Crem moet de internationale gemeenschap in elk geval "kunnen werken in een richting om aan te tonen dat het gebruik van dit soort wapens ontoelaatbaar is". Tegelijk moet ook een diplomatieke oplossing mogelijk blijven. (Belga/AVE)

België wil hulp bieden aan de stroom vluchtelingen die is ontstaan door het conflict in Syrië. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) na het kernkabinet.Zo goed als alle Syriërs die in België komen aankloppen voor bescherming, krijgen ook effectief het statuut van vluchteling of subsidiaire bescherming. Dat valt te horen bij bevoegd staatssecretaris Maggie De Block (Open VLD) en wordt bevestigd op het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Sinds begin dit jaar zijn in ons land al 528 Syrische asielaanvragen ingediend. "Dat is uiteraard weinig ten opzichte van de miljoenen Syriërs die op de vlucht zijn voor het geweld, maar ook in andere Europese lidstaten zijn het er niet enorm veel", verduidelijkt Damien Dermaux van het CGVS. In Nederland zou het bijvoorbeeld om zo'n negenhonderd aanvragen gaan. In 2012 telde ons land in totaal 793 aanvragen. Dit jaar zijn ook al 948 beslissingen genomen, vervolgt Dermaux. In 81 gevallen werd aan de VN-voorwaarden voldaan om effectief het statuut vluchteling te krijgen. In 814 andere gevallen ging het om mensen uit oorlogsgebied, maar zonder persoonlijke vrees voor vervolging. Aan hen is subsidiaire bescherming verleend. De vijf procent negatieve beslissingen waren voor mensen die uiteindelijk niet uit Syrië bleken te komen, of voor mensen die na hun aanvraag niet meer kwamen opdagen (technische weigeringen). "Je kan dus inderdaad besluiten dat Syriërs hier momenteel allemaal bescherming krijgen", aldus Dermaux. Een Europese beslissing om over te gaan tot een algemene beschermingsrichtlijn - zoals dat in de jaren negentig voor de Balkan werd afgesproken - is er nog niet. "Dat wordt overwogen, maar er is nog geen akkoord over tussen de lidstaten", verduidelijkte Dermaux. Minister van Defensie Pieter De Crem blijft benadrukken dat België een "betrouwbare partner" wil zijn op het internationale toneel, maar hij dringt aan op een zo breed mogelijk draagvlak voor een eventuele interventie in Syrië, liefst met een VN-resolutie. Dat zei hij na afloop van het federale kernkabinet. "Wij werken nog steeds in een logica waarin met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid chemische wapens werden ingezet door het Syrische regime", verduidelijkte De Crem. "We zullen kijken of verdere bewijsvoering kan worden aangebracht en dan zitten we een stap verder." België is in elk geval nog niet gevraagd om aan een militaire interventie deel te nemen, vervolgde De Crem. Of het daar ook toe bereid is mits VN-resolutie, noemt De Crem "een als-dan-vraag" waar hij niet op antwoordt. Buitenlandminister Didier Reynders (MR) onderstreepte alvast het belang dat ons land hecht aan een mandaat van de Verenigde Naties. "Met een mandaat van de Veiligheidsraad is het mogelijk voor iedereen om iets te doen, maar zonder dat moeten we heel veel besprekingen hebben over de visie van de dag na een aanval", aldus de liberaal. "Dus eerst veel inlichtingen en dan een debat in de Veiligheidsraad." Ons land is alvast een "betrouwbare partner" die zich "solidair" wil opstellen, voegde minister van Defensie De Crem toe. Het Belgische leger telt nog steeds dertigduizend militairen en inzetbaar materiaal, merkte hij op. "Maar de vraag is: 'in welk kader werkt de internationale gemeenschap en is daar een rol voor België in weggelegd? '" Voor De Crem moet de internationale gemeenschap in elk geval "kunnen werken in een richting om aan te tonen dat het gebruik van dit soort wapens ontoelaatbaar is". Tegelijk moet ook een diplomatieke oplossing mogelijk blijven. (Belga/AVE)