De beraadslaging van de gezworenen over de schuldvraag duurde drie uur. Zij gaven een ja-antwoord op de vier vragen, die samen de kwalificatie roofmoord uitmaakten. De hoofdvraag ging over diefstal. Voor de schuld baseerde de jury zich op zeven vaststellingen. Het onderzoek van de wetsdokter en de bekentenis van Rottiers waren doorslaggevend. Ook zijn vingerafdrukken en DNA-sporen werden in de motivering weerhouden. Rottiers verliet het appartement van Havet omstreeks 23.30 uur. Nadat hij een halfuurtje had zitten nadenken in een bushokje, trok hij om 0.10 uur met de bankkaart van het slachtoffer naar een bankautomaat. Met die kaart heeft hij 29 verrichtingen uitgevoerd. De jury antwoordde ook 'ja' op de drie bijkomende vragen. De diefstal werd gepleegd met geweld en bij nacht. Rottiers maakte zich ook schuldig aan doodslag. (Belga)

De beraadslaging van de gezworenen over de schuldvraag duurde drie uur. Zij gaven een ja-antwoord op de vier vragen, die samen de kwalificatie roofmoord uitmaakten. De hoofdvraag ging over diefstal. Voor de schuld baseerde de jury zich op zeven vaststellingen. Het onderzoek van de wetsdokter en de bekentenis van Rottiers waren doorslaggevend. Ook zijn vingerafdrukken en DNA-sporen werden in de motivering weerhouden. Rottiers verliet het appartement van Havet omstreeks 23.30 uur. Nadat hij een halfuurtje had zitten nadenken in een bushokje, trok hij om 0.10 uur met de bankkaart van het slachtoffer naar een bankautomaat. Met die kaart heeft hij 29 verrichtingen uitgevoerd. De jury antwoordde ook 'ja' op de drie bijkomende vragen. De diefstal werd gepleegd met geweld en bij nacht. Rottiers maakte zich ook schuldig aan doodslag. (Belga)