De superkern is de vergadering van de topministers van de federale regering, aangevuld met de vertegenwoordigers van de tien partijen die de volmachten van de regering-Wilmès steunen. Die bereikte afgelopen zaterdag een akkoord over een reeks maatregelen, zoals de btw-verlaging in de horeca. Vandaag liggen nieuwe voorstellen op tafel. Wat er zal worden beslist, is nog koffiedik kijken. Voor de groenen komt de vergadering neer op het sociaal examen van de regering en moet er onder meer aandacht zijn voor de strijd tegen de energie-armoede. Bij sp.a wil men nog enkele maatregelen om de zwaarst getroffen bedrijven en gezinnen uit de crisis te loodsen, met een extra focus op mensen onder de armoedegrens. Bij de liberalen schoof men donderdag doordachte, doelgerichte en tijdelijke maatregelen voor de bedrijven, met bijzondere aandacht voor bedrijven die hier verankerd zijn, naar voor. Kamerlid Christian Leysen riep ook op te stoppen met de "Sinterklaaspolitiek". Wellicht doelde hij daarmee op de beslissing van vorige week over de tien gratis treinritten. Het is niet uitgesloten dat de superkern vandaag voor het laatst bijeenkomt. Bij verschillende partijen is het enthousiasme niet erg groot meer. Maar vooral gaat de focus steeds meer uit naar een relanceplan voor de jaren na de coronacrisis, dat moet worden beslist en uitgevoerd door de partijen van de volgende, volwaardige regering. (Belga)

De superkern is de vergadering van de topministers van de federale regering, aangevuld met de vertegenwoordigers van de tien partijen die de volmachten van de regering-Wilmès steunen. Die bereikte afgelopen zaterdag een akkoord over een reeks maatregelen, zoals de btw-verlaging in de horeca. Vandaag liggen nieuwe voorstellen op tafel. Wat er zal worden beslist, is nog koffiedik kijken. Voor de groenen komt de vergadering neer op het sociaal examen van de regering en moet er onder meer aandacht zijn voor de strijd tegen de energie-armoede. Bij sp.a wil men nog enkele maatregelen om de zwaarst getroffen bedrijven en gezinnen uit de crisis te loodsen, met een extra focus op mensen onder de armoedegrens. Bij de liberalen schoof men donderdag doordachte, doelgerichte en tijdelijke maatregelen voor de bedrijven, met bijzondere aandacht voor bedrijven die hier verankerd zijn, naar voor. Kamerlid Christian Leysen riep ook op te stoppen met de "Sinterklaaspolitiek". Wellicht doelde hij daarmee op de beslissing van vorige week over de tien gratis treinritten. Het is niet uitgesloten dat de superkern vandaag voor het laatst bijeenkomt. Bij verschillende partijen is het enthousiasme niet erg groot meer. Maar vooral gaat de focus steeds meer uit naar een relanceplan voor de jaren na de coronacrisis, dat moet worden beslist en uitgevoerd door de partijen van de volgende, volwaardige regering. (Belga)