Maandag publiceerde Apache zijn Sudan-files, een journalistiek onderzoek naar het CGVS-rapport over de gerepatrieerde Sudanese vluchtelingen.

Volgens de Liga bevestigen deze de vrees dat het rapport onvolledig en partijdig is. 'De Belgische regering heeft ervoor gekozen het 'onderzoek' toe te vertrouwen aan een 'onderzoeksorgaan' dat niet blijkt te beantwoorden aan de vereiste voorwaarden inzake onafhankelijkheid en objectiviteit om zo'n onderzoek in te stellen.' De Liga stelt dat 'geloofwaardige elementen' uit het rapport werden verwijderd, en kleine onnauwkeurigheden werden gebruikt om geloofwaardige getuigenissen weg te wuiven.

De vzw eist een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek, en een audit bij het CGVS en de Dienst Vreemdelingenzaken. Die audit moet nagaan in welke mate de principes van het Verdrag tegen folteringen en van artikel 3 van het EVRM voldoende worden gerespecteerd. Eventueel moeten ook heldere procedures vastgelegd worden om dat respect te doen naleven.

Maandag publiceerde Apache zijn Sudan-files, een journalistiek onderzoek naar het CGVS-rapport over de gerepatrieerde Sudanese vluchtelingen. Volgens de Liga bevestigen deze de vrees dat het rapport onvolledig en partijdig is. 'De Belgische regering heeft ervoor gekozen het 'onderzoek' toe te vertrouwen aan een 'onderzoeksorgaan' dat niet blijkt te beantwoorden aan de vereiste voorwaarden inzake onafhankelijkheid en objectiviteit om zo'n onderzoek in te stellen.' De Liga stelt dat 'geloofwaardige elementen' uit het rapport werden verwijderd, en kleine onnauwkeurigheden werden gebruikt om geloofwaardige getuigenissen weg te wuiven.De vzw eist een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek, en een audit bij het CGVS en de Dienst Vreemdelingenzaken. Die audit moet nagaan in welke mate de principes van het Verdrag tegen folteringen en van artikel 3 van het EVRM voldoende worden gerespecteerd. Eventueel moeten ook heldere procedures vastgelegd worden om dat respect te doen naleven.