Sudan-rapport: geen bewijzen van folteringen, Francken is 'opgelucht'

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen (CGVS) heeft 'geen bewijzen' dat teruggestuurde Sudanezen na hun terugkeer gefolterd werden, maar kan ook niet 'met absolute zekerheid' vaststellen dat de feiten niet hebben plaatsgevonden. Dat blijkt uit het rapport dat in opdracht van de regering is uitgevoerd.

© BELGA

Het rapport wordt om 15.30 uur (en niet om 14 uur, zoals eerder gemeld) toegelicht in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Na afloop van de ministerraad gaf premier Charles Michel kort uitleg bij het rapport, dat vrijdag door het kernkabinet werd besproken. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen (CGVS) meent dat de verwijdering of terugkeer van mensen naar Sudan opnieuw georganiseerd kan worden, als voor elke persoon 'ten gronde' is nagegaan of de betrokken persoon al dan niet nood heeft aan bescherming.

Het rapport kwam er nadat ophef was ontstaan over de identificatiemissie, waarbij ambtenaren van het Sudanese regime hielpen bij het terugsturen van uitgewezen Sudanezen. Getuigenissen die het Tahrir instituut aanbracht, stelden dat sommige teruggestuurden in Sudan gefolterd waren. Het CGVS heeft daar dus geen bewijzen van gevonden. Meer zelfs: voor de drie belangrijkste getuigenissen uit het Tahir-rapport stelde het CGVS vast 'dat een aantal belangrijke stukken niet waarheidsgetrouw zijn, in die mate dat die vaststelling ernstige twijfel doet ontstaan bij de rest van de getuigenis'.

Het rapport maakt enkele aanbevelingen. Zo zou er bij interviews door de mensen van de identificatiemissie altijd een tolk aanwezig moeten zijn en iemand van de Dienst Vreemdelingenzaken. De deelnemers aan zo'n missie zouden goed gescreend moeten worden, wat overigens met deze Sudanese missie gebeurd is. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is naar eigen zeggen opgelucht met de conclusies. Het beleid moet volgens hem niet drastisch worden bijgestuurd. De repatriëringen naar Sudan zullen snel kunnen hervatten, zegt hij. In de gesloten centra zitten nu 18 Sudanezen, van wie er vijf geen asiel hebben aangevraagd. Voor die mensen zal nu dus eerst extra gecontroleerd worden of zij bij een terugkeer een risico lopen.

Lees meer...