Kerry's uitspraken op de plenaire vergadering komen er op het moment dat de laatste kladversie van de eindconclusies landen oproept om "inefficiënte" steun voor fossiele brandstoffen te beperken. Dit in tegenstelling tot een oproep om versneld toe te werken naar een einde aan de financiering van alle fossiele brandstoffen zoals in de eerste kladversie. De Amerikaanse klimaatgezant riep de andere landen voorts op nu te handelen, want enkel zo kunnen de zwaarste gevolgen van de klimaatverandering nog vermeden worden. "Vandaag al sterven er mensen", onderstreepte Kerry en overal op de wereldbol worden de gevolgen van de klimaatverandering duidelijk. Wel gaf de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken toe dat de G20, die goed zijn voor 80 procent van de uitstoot van broeikasgassen, de grootste verantwoordelijkheid dragen. (Belga)

Kerry's uitspraken op de plenaire vergadering komen er op het moment dat de laatste kladversie van de eindconclusies landen oproept om "inefficiënte" steun voor fossiele brandstoffen te beperken. Dit in tegenstelling tot een oproep om versneld toe te werken naar een einde aan de financiering van alle fossiele brandstoffen zoals in de eerste kladversie. De Amerikaanse klimaatgezant riep de andere landen voorts op nu te handelen, want enkel zo kunnen de zwaarste gevolgen van de klimaatverandering nog vermeden worden. "Vandaag al sterven er mensen", onderstreepte Kerry en overal op de wereldbol worden de gevolgen van de klimaatverandering duidelijk. Wel gaf de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken toe dat de G20, die goed zijn voor 80 procent van de uitstoot van broeikasgassen, de grootste verantwoordelijkheid dragen. (Belga)