De studie is van belang in de zoektocht naar een oplossing voor het lastige dossier van de geluidshinder rond Brussels Airport. Een rechter verplichtte minister Bellot in juli vorig jaar om een onafhankelijke studie te laten uitvoeren naar de effecten en de impact van het lawaai rond de luchthaven. Bellot kreeg daarvoor één jaar de tijd. Het had nogal wat voeten in de aarde alvorens een studiebureau werd gevonden. Nu blijkt dat dus toch het geval. Eerstdaags kan het zijn studieopdracht aanvatten, antwoordde de minister vandaag in de Kamer op vragen over zijn voorstel voor een nieuwe windnorm voor de landings- en startbanen op Brussels Airport. De MR-politicus stelde dat over zijn voorstel nog geen consensus bestaat, en dat er nog verder over wordt gepraat. Hij verzekerde dat zijn voorstel de inwoners van de drie gewesten ten goede moet komen. (Belga)

De studie is van belang in de zoektocht naar een oplossing voor het lastige dossier van de geluidshinder rond Brussels Airport. Een rechter verplichtte minister Bellot in juli vorig jaar om een onafhankelijke studie te laten uitvoeren naar de effecten en de impact van het lawaai rond de luchthaven. Bellot kreeg daarvoor één jaar de tijd. Het had nogal wat voeten in de aarde alvorens een studiebureau werd gevonden. Nu blijkt dat dus toch het geval. Eerstdaags kan het zijn studieopdracht aanvatten, antwoordde de minister vandaag in de Kamer op vragen over zijn voorstel voor een nieuwe windnorm voor de landings- en startbanen op Brussels Airport. De MR-politicus stelde dat over zijn voorstel nog geen consensus bestaat, en dat er nog verder over wordt gepraat. Hij verzekerde dat zijn voorstel de inwoners van de drie gewesten ten goede moet komen. (Belga)