"Envisa stelt geteste oplossingen voor deze problemen voor, die uiteindelijk zullen leiden tot een stabielere geluidssituatie. Het is echter aan de Belgische belanghebbende partijen om het algemeen welzijn boven de lokale of regionale politiek te stellen en boven het welzijn van de individuele bevolking, waar de meerderheid van de bevolking baat bij heeft", vervolgt het studiebureau. "Geluidshinder zal in de nabije toekomst een probleem blijven rond Brussels Airport en het is onmogelijk om iedereen te beschermen of het effect perfect te verdelen zodat geen enkele gemeenschap het zwaarst door de geluidsbelasting wordt getroffen. Er zullen altijd winnaars en verliezers zijn." "De Belgische belanghebbenden moeten instemmen met de oprichting van een federaal adviesorgaan voor een coherente strategie, beleid, regulering en planning inzake vliegtuiglawaai, dat doelstellingen nastreeft, en een voldoende geschoolde en voldoende toegeruste federale toezichthouder voor vliegtuiglawaai of het toewijzen van de taken aan een al bestaande toezichthouder", stelt het langverwachte tweede deel van het Envisa-rapport. Letterlijk tussen haakjes merkt het rapport op dat er een doeltreffende en krachtige regelgeving nodig is: "De regeling mag niet in handen zijn van het kabinet van een minister." "Overwogen moet worden het toepassingsgebied van de geluidsregelgever uit te breiden tot andere luchthavens, teneinde een gelijk commercieel speelveld in stand te houden. Bestaande organisatievoorbeelden zoals ACNUSA (Frankrijk) kunnen dienen als een goed voorbeeld voor wat nodig is in België", zo stelt het - Franse - studiebureau vast. Keren we nog even terug naar de diagnose die eerder in het rapport werd gesteld. "Een duidelijk en belangrijk probleem in het beheer van het huidige lawaaimechanisme van Brussels Airport, dat leidt tot zoveel juridische claims en grote ontevredenheid bij het publiek, is het ondoorzichtige, arbitraire, ongecoördineerde, versnipperde en partijdige karakter van de regelgeving en het beheer van dit probleem." Volgens Envisa moeten, als eerste stap in het herstel van het vertrouwen van het publiek, de belangrijkste Belgische politieke betrokkenen een gezamenlijke publieke verklaring voorbereiden om de best mogelijke oplossing te vinden voor de huidige situatie op het gebied van het beheer van vliegtuiglawaai op de huidige luchthaven, Brussels Airport. (Belga)

"Envisa stelt geteste oplossingen voor deze problemen voor, die uiteindelijk zullen leiden tot een stabielere geluidssituatie. Het is echter aan de Belgische belanghebbende partijen om het algemeen welzijn boven de lokale of regionale politiek te stellen en boven het welzijn van de individuele bevolking, waar de meerderheid van de bevolking baat bij heeft", vervolgt het studiebureau. "Geluidshinder zal in de nabije toekomst een probleem blijven rond Brussels Airport en het is onmogelijk om iedereen te beschermen of het effect perfect te verdelen zodat geen enkele gemeenschap het zwaarst door de geluidsbelasting wordt getroffen. Er zullen altijd winnaars en verliezers zijn." "De Belgische belanghebbenden moeten instemmen met de oprichting van een federaal adviesorgaan voor een coherente strategie, beleid, regulering en planning inzake vliegtuiglawaai, dat doelstellingen nastreeft, en een voldoende geschoolde en voldoende toegeruste federale toezichthouder voor vliegtuiglawaai of het toewijzen van de taken aan een al bestaande toezichthouder", stelt het langverwachte tweede deel van het Envisa-rapport. Letterlijk tussen haakjes merkt het rapport op dat er een doeltreffende en krachtige regelgeving nodig is: "De regeling mag niet in handen zijn van het kabinet van een minister." "Overwogen moet worden het toepassingsgebied van de geluidsregelgever uit te breiden tot andere luchthavens, teneinde een gelijk commercieel speelveld in stand te houden. Bestaande organisatievoorbeelden zoals ACNUSA (Frankrijk) kunnen dienen als een goed voorbeeld voor wat nodig is in België", zo stelt het - Franse - studiebureau vast. Keren we nog even terug naar de diagnose die eerder in het rapport werd gesteld. "Een duidelijk en belangrijk probleem in het beheer van het huidige lawaaimechanisme van Brussels Airport, dat leidt tot zoveel juridische claims en grote ontevredenheid bij het publiek, is het ondoorzichtige, arbitraire, ongecoördineerde, versnipperde en partijdige karakter van de regelgeving en het beheer van dit probleem." Volgens Envisa moeten, als eerste stap in het herstel van het vertrouwen van het publiek, de belangrijkste Belgische politieke betrokkenen een gezamenlijke publieke verklaring voorbereiden om de best mogelijke oplossing te vinden voor de huidige situatie op het gebied van het beheer van vliegtuiglawaai op de huidige luchthaven, Brussels Airport. (Belga)