Het onderzoek schetst de budgettaire impact van drie scenario's: een volledige kernuitstap in 2025, een levensduurverlenging van twee kerncentrales met tien jaar en een verlenging met twintig jaar.

Het onderzoek moet de Wetstraat helpen in het energiedebat. 'We willen de industrie en de overheden voorzien van objectieve data', luidt het.

Uit het onderzoek blijkt dat het langer openhouden van twee kerncentrales een jaarlijkse besparing betekent van 106 à 134 miljoen euro, gedurende tien of twintig jaar. Doorgaans wordt per jaar 4 miljard euro geïnvesteerd in het onderhoud, de brandstof en de import of export van elektriciteit.

Als beslist wordt alle kerncentrales te sluiten, moet extra geïnvesteerd worden in gascentrales, om een constante stroomtoevoer te verzekeren. Volgens berekeningen van EnergyVille zijn vijf grote gascentrales nodig. De facto is dat een verdubbeling van de capaciteit tegenover vandaag.

Het nadeel van die gascentrales is dat ze in tegenstelling tot kerncentrales CO2 uitstoten. Als de kerncentrales tien jaar openblijven, zou 25 megaton CO2 minder worden uitgestoten. De totale jaarlijkse uitstoot in ons land bedraagt nu 118 megaton.

Voorts toont het onderzoek aan dat het langer openhouden van twee kerncentrales niet noodzakelijk een rem zet op investeringen in hernieuwbare energie, een veelgebruikt argument van voorstanders van de kernuitstap. In alle scenario's die EnergyVille uittekende, stijgt het aandeel van hernieuwbare elektriciteit tegen 2030 naar 50 procent van de totale productie in België. Tot slot wijst het onderzoek van EnergyVille erop dat de impact op de stroomfactuur beperkt is. Of de kerncentrales langer openblijven of niet, er is nauwelijks een impact op de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt.

Het onderzoek schetst de budgettaire impact van drie scenario's: een volledige kernuitstap in 2025, een levensduurverlenging van twee kerncentrales met tien jaar en een verlenging met twintig jaar. Het onderzoek moet de Wetstraat helpen in het energiedebat. 'We willen de industrie en de overheden voorzien van objectieve data', luidt het. Uit het onderzoek blijkt dat het langer openhouden van twee kerncentrales een jaarlijkse besparing betekent van 106 à 134 miljoen euro, gedurende tien of twintig jaar. Doorgaans wordt per jaar 4 miljard euro geïnvesteerd in het onderhoud, de brandstof en de import of export van elektriciteit. Als beslist wordt alle kerncentrales te sluiten, moet extra geïnvesteerd worden in gascentrales, om een constante stroomtoevoer te verzekeren. Volgens berekeningen van EnergyVille zijn vijf grote gascentrales nodig. De facto is dat een verdubbeling van de capaciteit tegenover vandaag. Het nadeel van die gascentrales is dat ze in tegenstelling tot kerncentrales CO2 uitstoten. Als de kerncentrales tien jaar openblijven, zou 25 megaton CO2 minder worden uitgestoten. De totale jaarlijkse uitstoot in ons land bedraagt nu 118 megaton. Voorts toont het onderzoek aan dat het langer openhouden van twee kerncentrales niet noodzakelijk een rem zet op investeringen in hernieuwbare energie, een veelgebruikt argument van voorstanders van de kernuitstap. In alle scenario's die EnergyVille uittekende, stijgt het aandeel van hernieuwbare elektriciteit tegen 2030 naar 50 procent van de totale productie in België. Tot slot wijst het onderzoek van EnergyVille erop dat de impact op de stroomfactuur beperkt is. Of de kerncentrales langer openblijven of niet, er is nauwelijks een impact op de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt.