In de brief wordt aangeklaagd dat Daems maandag naar alle stemgerechtigden een e-mail verstuurde met een laatste boodschap van kandidaat-rector Rik Torfs. Volgens de studenten gebeurde had de commissie nochtans beslist dat die mail niet verstuurd mocht worden. Luc Sels, de tegenkandidaat van Torfs, had namelijk geen toestemming gegeven omdat de sperperiode al bezig is. "Het vertrouwen van de studenten in de voorzitter van de commissie is geschaad", schrijft de studentenraad. "Aangezien het functioneren van de commissie afhangt van het vertrouwen in de voorzitter, willen wij niet langer deel uitmaken van deze verkiezingscommissie om er ook niet mee vereenzelvigd te worden." De studenten hekelen ook dat Daems zich zaterdag, twee dagen voor de verkiezingscommissie samenkwam, al had uitgesproken over een klacht die Sels had ingediend wegens "ontoelaatbare gedragingen" tijdens de campagne. "Voor zover ik nu kan oordelen, is er geen onoorbaar gebruik geweest van gegevens of informatie die eigen zijn aan de universiteit", had hij in De Standaard verklaard. De klacht van Sels leidde er uiteindelijk toe dat Jos Vaesen maandag ontslag nam als secretaris van de verkiezingscommissie. "We hopen dat deze vertrouwensbreuk geenszins definitief is", zegt Diede Michiels student-lid van de verkiezingscommissie in Veto. "Toch moet onder andere de rol van de voorzitter opnieuw bekeken worden." (Belga)

In de brief wordt aangeklaagd dat Daems maandag naar alle stemgerechtigden een e-mail verstuurde met een laatste boodschap van kandidaat-rector Rik Torfs. Volgens de studenten gebeurde had de commissie nochtans beslist dat die mail niet verstuurd mocht worden. Luc Sels, de tegenkandidaat van Torfs, had namelijk geen toestemming gegeven omdat de sperperiode al bezig is. "Het vertrouwen van de studenten in de voorzitter van de commissie is geschaad", schrijft de studentenraad. "Aangezien het functioneren van de commissie afhangt van het vertrouwen in de voorzitter, willen wij niet langer deel uitmaken van deze verkiezingscommissie om er ook niet mee vereenzelvigd te worden." De studenten hekelen ook dat Daems zich zaterdag, twee dagen voor de verkiezingscommissie samenkwam, al had uitgesproken over een klacht die Sels had ingediend wegens "ontoelaatbare gedragingen" tijdens de campagne. "Voor zover ik nu kan oordelen, is er geen onoorbaar gebruik geweest van gegevens of informatie die eigen zijn aan de universiteit", had hij in De Standaard verklaard. De klacht van Sels leidde er uiteindelijk toe dat Jos Vaesen maandag ontslag nam als secretaris van de verkiezingscommissie. "We hopen dat deze vertrouwensbreuk geenszins definitief is", zegt Diede Michiels student-lid van de verkiezingscommissie in Veto. "Toch moet onder andere de rol van de voorzitter opnieuw bekeken worden." (Belga)