Na elke examenperiode kunnen studenten hun docenten beoordelen via online-enquêtes. Maar de resultaten komen alleen in het dossier van de betrokken docent terecht als voldoende studenten de bevraging invullen. Gemiddeld hanteren faculteiten een responsgraad van 40 procent, maar afgelopen academiejaar was die in werkelijkheid maar 38 procent. De Studentenraad KU Leuven wil daarom het invullen van de docentenevaluaties verplicht maken, en zo de responsgraad opkrikken. De stemming kwam er op voorstel van LBK (de studentenvereniging van de Leuvense bio-ingenieurs), maar was niet unaniem. De leden van de faculteit Rechtsgeleerdheid stemden uit principe tegen. "De docentenevaluatie is een recht van studenten, geen plicht", zegt Cedric D'Hondt. Hij vindt het de taak van de studentenvertegenwoordigers om studenten te motiveren deel te nemen aan de bevragingen. De studentenraad besliste dat de bevraging moet peilen naar de aanwezigheid van de student in de lessen. Ook wil hij de evaluatie opsplitsen, en het verplichte gedeelte in het eerste semester laten plaatsvinden. Zo wordt vermeden dat studenten hun docent afstraffen voor slechte examenresultaten. De resultaten van de stemming zijn niet afdwingbaar. Het is nu aan de universiteit om te beslissen of er gevolg aan wordt gegeven. (Belga)

Na elke examenperiode kunnen studenten hun docenten beoordelen via online-enquêtes. Maar de resultaten komen alleen in het dossier van de betrokken docent terecht als voldoende studenten de bevraging invullen. Gemiddeld hanteren faculteiten een responsgraad van 40 procent, maar afgelopen academiejaar was die in werkelijkheid maar 38 procent. De Studentenraad KU Leuven wil daarom het invullen van de docentenevaluaties verplicht maken, en zo de responsgraad opkrikken. De stemming kwam er op voorstel van LBK (de studentenvereniging van de Leuvense bio-ingenieurs), maar was niet unaniem. De leden van de faculteit Rechtsgeleerdheid stemden uit principe tegen. "De docentenevaluatie is een recht van studenten, geen plicht", zegt Cedric D'Hondt. Hij vindt het de taak van de studentenvertegenwoordigers om studenten te motiveren deel te nemen aan de bevragingen. De studentenraad besliste dat de bevraging moet peilen naar de aanwezigheid van de student in de lessen. Ook wil hij de evaluatie opsplitsen, en het verplichte gedeelte in het eerste semester laten plaatsvinden. Zo wordt vermeden dat studenten hun docent afstraffen voor slechte examenresultaten. De resultaten van de stemming zijn niet afdwingbaar. Het is nu aan de universiteit om te beslissen of er gevolg aan wordt gegeven. (Belga)