"Sinds onze oprichting hebben we lokale comités opgestart in elke Vlaamse en Waalse studentenstad en roepen we studenten zowel online als offline op om donderdag naar Brussel af te zakken", vertelt Bakou Mertens, oprichter van Students for Climate. De studenten willen het initiatief van de scholieren van Youth for Climate steunen en tonen dat ook zij voor de volle honderd procent achter hun eis voor een ambitieuzer klimaatbeleid staan. Students for Climate wil zelfs nog verder gaan. Ze willen dat het volgende klimaatakkoord ook sociaal rechtvaardig is. "Een vlakke brandstofverhoging bijvoorbeeld treft enkel de sociaal zwakkeren", stelt Mertens. "Vanaf volgende week gaan we in elke studentenstad debatten houden over mogelijke oplossingen. We zullen hier ook over stemmen om zo een algemeen beeld te krijgen van wat er leeft en hoe het wordt gedragen." Midden maart, voor de wereldwijde actie "Global Strike for Future" van Youth for Climate, willen de Students for Climate een grootslotoverleg organiseren in Brussel om finaal over alle maatregelen en oplossingen te stemmen. Na de gezamenlijke mars van donderdag 14 februari zullen de protesten van studenten en scholieren zich opnieuw lokaal over het land verspreiden. (Belga)

"Sinds onze oprichting hebben we lokale comités opgestart in elke Vlaamse en Waalse studentenstad en roepen we studenten zowel online als offline op om donderdag naar Brussel af te zakken", vertelt Bakou Mertens, oprichter van Students for Climate. De studenten willen het initiatief van de scholieren van Youth for Climate steunen en tonen dat ook zij voor de volle honderd procent achter hun eis voor een ambitieuzer klimaatbeleid staan. Students for Climate wil zelfs nog verder gaan. Ze willen dat het volgende klimaatakkoord ook sociaal rechtvaardig is. "Een vlakke brandstofverhoging bijvoorbeeld treft enkel de sociaal zwakkeren", stelt Mertens. "Vanaf volgende week gaan we in elke studentenstad debatten houden over mogelijke oplossingen. We zullen hier ook over stemmen om zo een algemeen beeld te krijgen van wat er leeft en hoe het wordt gedragen." Midden maart, voor de wereldwijde actie "Global Strike for Future" van Youth for Climate, willen de Students for Climate een grootslotoverleg organiseren in Brussel om finaal over alle maatregelen en oplossingen te stemmen. Na de gezamenlijke mars van donderdag 14 februari zullen de protesten van studenten en scholieren zich opnieuw lokaal over het land verspreiden. (Belga)