Jaar na jaar kiezen minder studenten voor taalrichtingen, en ook dit academiejaar zet die trend zich door. Dat blijkt uit de laatste inschrijvingscijfers van de UGent, die spreekt van een "onrustbarende trend". Zowel in de Taal- en Letterkunde als in de Toegepaste Taalkunde is het aantal nieuwe inschrijvingen het voorbije decennium ruim gehalveerd. "Ik kan enkel met bezorgdheid naar deze cijfers kijken", zegt onderwijsdirecteur Kristoffel Demoen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. De daling is niet nieuw en ook andere Vlaamse universiteiten zien een gelijkaardige trend. Aan de Gentse faculteit verliezen vooral Frans en Nederlands aan populariteit. "Dat zal in Vlaanderen op korte termijn tot problemen leiden", zegt Demoen. "Taalvakken worden vandaag al te vaak gegeven door mensen die daar eigenlijk het juiste diploma niet voor hebben. Dat zal nog toenemen." De interesse in klassieke talen blijft stabiel. Maar niet enkel in het onderwijs vraagt men om de kwalificaties die in taalrichtingen worden aangescherpt. Ook in de communicatiesector of in de vertaalwereld zijn ze nodig. "Onze afgestudeerden vinden vrij vlot werk. Het probleem is dus niet dat de studie niet tot nuttige beroepskwalificaties leidt", zegt Demoen. "Dat is toch wel een paradox." Er is geen eenduidige oorzaak voor de dalende interesse in taal als studieobject. (Belga)

Jaar na jaar kiezen minder studenten voor taalrichtingen, en ook dit academiejaar zet die trend zich door. Dat blijkt uit de laatste inschrijvingscijfers van de UGent, die spreekt van een "onrustbarende trend". Zowel in de Taal- en Letterkunde als in de Toegepaste Taalkunde is het aantal nieuwe inschrijvingen het voorbije decennium ruim gehalveerd. "Ik kan enkel met bezorgdheid naar deze cijfers kijken", zegt onderwijsdirecteur Kristoffel Demoen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. De daling is niet nieuw en ook andere Vlaamse universiteiten zien een gelijkaardige trend. Aan de Gentse faculteit verliezen vooral Frans en Nederlands aan populariteit. "Dat zal in Vlaanderen op korte termijn tot problemen leiden", zegt Demoen. "Taalvakken worden vandaag al te vaak gegeven door mensen die daar eigenlijk het juiste diploma niet voor hebben. Dat zal nog toenemen." De interesse in klassieke talen blijft stabiel. Maar niet enkel in het onderwijs vraagt men om de kwalificaties die in taalrichtingen worden aangescherpt. Ook in de communicatiesector of in de vertaalwereld zijn ze nodig. "Onze afgestudeerden vinden vrij vlot werk. Het probleem is dus niet dat de studie niet tot nuttige beroepskwalificaties leidt", zegt Demoen. "Dat is toch wel een paradox." Er is geen eenduidige oorzaak voor de dalende interesse in taal als studieobject. (Belga)