Jean-Marie Dedecker (LDD)
Jean-Marie Dedecker (LDD)
Voorzitter van LDD
Opinie

04/02/18 om 09:18 - Bijgewerkt op 03/02/18 om 23:40

'Struisvogelstatistieken redden een falende overheid niet'

Jean-Marie Dedecker over migratie en Bart De Wever: 'Als het zelfvoldane activistische clubje van het grote humanitaire gelijk Jan modaal zou begrijpen, dan zou de Grote Roerganger geen wind in de zeilen meer hebben.'

'Struisvogelstatistieken redden een falende overheid niet'

© iStock

Het aantal artikels in onze zeven nationale kranten waarin de naam van Bart De Wever valt, is groter dan de som van alle artikels waarin andere Vlaamse partijvoorzitters worden genoemd. Geen wonder. Als de Grote Roerganger een windje laat, steken zijn ideologische tegenvoeters vlug hun neuzen in de lucht om een poepje te mogen ruiken.

Een provocatief opiniestukje in een krant waarin hij waarschuwt voor de uitholling van onze sociale zekerheid door de migratiedruk doet onmiddellijk de linkse pennen scherp slijpen. Op elk van zijn zinnen wordt dan een snuifje kritiek gelegd en wordt het betoog ad absurdum uiteengereten, zoals het feit dat de gratis medische kosten voor mensen zonder verblijfsrecht amper 0,0002 % van ons bbp zouden bedragen (cero, cero cero cero dos). De vergoelijkingslobby draait dan overuren tot groot jolijt van de Grote Roerganger, die de electorale kassa hoort rinkelen en zijn zegeningen telt met zijn veiligheids- en migrantiestandpunten.

Cijfers over de kostprijs van migratie zijn hier beter afgeschermd dan het bankgeheim. Boven de Moerdijk berekende het Nederlands Centraal Planbureau (CPB) in 2003 al dat een niet-westerse migrant, die op zijn of haar vijfentwintigste Nederland binnenkomt, gedurende de rest van zijn leven per verblijfsjaar gemiddeld 3.400 euro kost aan 'verzorgingsstaatkosten'. Daarnaast zijn er ook nog de 'departementale kosten' zoals justitie en administratie ten belope van 3.700 euro zodat de globaliteit van de kosten jaarlijks oploopt tot 2,2 procent van het bbp en 5 procent van alle uitgaven. Snel geëxtrapoleerd naar ons land is dat 9 miljard euro per jaar. Beide landen hebben immers volgens mij dezelfde demografische migratiecurve en hetzelfde verzorgingsstaatbeleid.

Delen

Struisvogelstatistieken redden een falende overheid niet.

De Nederlandse wiskundige en antropoloog Jan Van de Beek die promoveerde in de sociale wetenschappen en professor was aan de Universiteit van Amsterdam, borduurde voort op de studieImmigration and the Dutch economy van het CPB. Hij maakte een onderscheid tussen hoog- en laagopgeleide migranten en asielmigranten (vluchtelingen) en keek ook naar de opbrengsten van migranten. Hoogopgeleide migranten leveren volgens hem geld op, laagopgeleiden kosten geld en een niet-westerse migrant kost rond de 120.000 euro gedurende zijn hele leven. Amper 30% van de asielmigranten heeft na vijftien jaar een baan van meer dan 30 uur per week, voegt Van de Beek toe op zijn eigen website. De kosten van de ruim honderdduizend asielzoekers die naar schatting werden toegelaten tijdens het kabinet Rutte II becijfert hij op ongeveer 70 miljard euro.

Volgens de Nederlandse Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara Van Ark gaat de helft van alle bijstandsuitkeringen naar niet-westerse migranten. Het is het probleem van het Europese Avondland. Volgens de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Wolfgang Sobotka eindigt negentig procent van de vluchtelingen in de bijstand.

Migranten zijn oververtegenwoordigd in de schooluitval, de sociale huisvesting, de bijstand, de werkloosheid en de criminaliteit, alhoewel sommigen aan de linkerzijde dit steevast lijken te blijven ontkennen omdat het haaks staat op hun ideologie.

Struisvogelstatistieken redden echter een falende overheid niet. Daarenboven vormt de instroom van te veel kansarme niet-westerse migranten volgens mij niet alleen een bedreiging voor de welvaartstaat maar ook voor de sociale vrede. Door structurele onderliggende oorzaken zoals outsourcing, robotisering en automatisering kan de arbeidsmarkt grote aantallen migranten van gemiddeld of laag scholingsniveau niet absorberen en ook niet bijsturen met weerom gesubsidieerde banenplannen. Van zodra de 'gastarbeiders' van een boomende economie overbodig worden, wentelen de werkgevers de enorme kosten traditioneel ook af op de samenleving.

Bij de migranten uit Oost-Europa (zoals de Poolse loodgieter) neemt volgens professor Van de Beek het bijstandsgebruik merkwaardig genoeg ook toe met de verblijfsduur in Nederland. Het ligt driemaal hoger dan gemiddeld. De Bulgaren op kop. De situatie in België is volgens mij analoog aan de Nederlandse.

Een reportage van de Bulgaarse nationale omroep bTV - net als Panorama - besteedde in het verleden al aandacht aan de exodus van Roma naar Gent ongeveer tien jaar geleden. In Shumen in Bulgarije woonden er volgens de Bulgaarse documentaire 5000 zielen, nu resten er nog 200. We voeren problemen in uit de derde wereld en creëren hier een vierde wereld, en zijn dan nog verwonderd dat het in ons gezicht ontploft.

Als de Grote Roerganger in de koekenstad beroep doet op privéondernemingen om sociale fraude op te sporen, gaan de stekels omhoog bij de welzijnsknuffelaars. Wie hier een sociale woning wil betrekken, mag bijvoorbeeld geen ander onroerend goed meer bezitten. Is het dan verwonderlijk dat de Sinjoren even in het kadaster van Marrakesh of Emirdag gaan neuzen of de wetten die gelden voor onze eigen behoeftigen ook niet door de nieuwkomers overtreden worden?

Links zegt op te komen voor de zwakkeren, maar kijkt de andere kant op als de eigen zwakkeren worden vertrapt. Jan Modaal begrijpt niet dat een politieagent aan de voordeur moet wachten tot een uitgeprocedeerde illegaal het zelf goed vindt om naar buiten te komen om hem te mogen repatriëren, en dat parlementairen weigeren die wet te veranderen. Hij stelt zich vragen bij het feit dat asielzoekers die geen asiel willen aanvragen toch als asielzoekers hier mogen blijven. Hij begrijpt niet dat wie meewerkt aan illegaliteit een Gutmensch wordt genoemd en geen medeplichtige.

Als het zelfvoldane activistische clubje van het grote humanitaire gelijk Jan modaal zou begrijpen, dan zou de Grote Roerganger geen wind in de zeilen meer hebben, en zouden zijn eigen windjes geen storm meer veroorzaken.

Onze partners