De top 10 van zwaarste filemomenten van 2020 bestaat volledig uit dagen van voor de eerste lockdown. De ochtend van dinsdag 10 maart was de uitschieter met 356 kilometer file verspreid over de Belgische snelwegen. De langste files van na de start van de coronamaatregelen stonden er op maandagochtend 28 september (275 kilometer in totaal), goed voor de 14de plaats op de lijst. De cijfers liggen in lijn met de wekelijkse bevindingen van het Vlaams Verkeerscentrum, dat weliswaar enkel de Vlaamse snelwegen monitort. Het filerapport van Be-Mobile toont een stijgende trend van de structurele filedruk (100 tot 250 km file) tijdens de voorbije jaren, met wel een lichte daling in 2019. Dit jaar is er echter sprake van een enorme duik. Waar er in 2019 bijvoorbeeld nog 1.485 uur lang minstens 100 km file stond, was dat in 2020 slechts 542 uur het geval. De uitzonderlijke files (meer dan 250 km) waren zelfs nauwelijks te bespeuren in 2020: 4,6 uur lang was daarvan sprake, terwijl dat in 2019 nog 49 uur was. Opmerkelijk is ook dat de files weliswaar kelderden tijdens de eerste lockdown, maar tijdens de zomerperiode weer de hoogte in gingen en in juli en september zelfs tijdelijk voor een grotere filedruk zorgden dan in dezelfde periode in 2019. Sinds oktober is er weer sprake van duidelijk minder filedruk, maar de verschillen zijn kleiner dan tijdens de eerste lockdown. (Belga)

De top 10 van zwaarste filemomenten van 2020 bestaat volledig uit dagen van voor de eerste lockdown. De ochtend van dinsdag 10 maart was de uitschieter met 356 kilometer file verspreid over de Belgische snelwegen. De langste files van na de start van de coronamaatregelen stonden er op maandagochtend 28 september (275 kilometer in totaal), goed voor de 14de plaats op de lijst. De cijfers liggen in lijn met de wekelijkse bevindingen van het Vlaams Verkeerscentrum, dat weliswaar enkel de Vlaamse snelwegen monitort. Het filerapport van Be-Mobile toont een stijgende trend van de structurele filedruk (100 tot 250 km file) tijdens de voorbije jaren, met wel een lichte daling in 2019. Dit jaar is er echter sprake van een enorme duik. Waar er in 2019 bijvoorbeeld nog 1.485 uur lang minstens 100 km file stond, was dat in 2020 slechts 542 uur het geval. De uitzonderlijke files (meer dan 250 km) waren zelfs nauwelijks te bespeuren in 2020: 4,6 uur lang was daarvan sprake, terwijl dat in 2019 nog 49 uur was. Opmerkelijk is ook dat de files weliswaar kelderden tijdens de eerste lockdown, maar tijdens de zomerperiode weer de hoogte in gingen en in juli en september zelfs tijdelijk voor een grotere filedruk zorgden dan in dezelfde periode in 2019. Sinds oktober is er weer sprake van duidelijk minder filedruk, maar de verschillen zijn kleiner dan tijdens de eerste lockdown. (Belga)