De ploegen van de Regie der Wegen van Brussel Mobiliteit staan sinds 21 oktober paraat om ook bij winterweer vlot verkeer te verzekeren. In de gewestelijke opslagplaatsen is momenteel bijna 3.600 ton zout beschikbaar, dat vanwege de duurzame ontwikkeling via de waterweg en de Haven van Brussel wordt aangevoerd. Brussel Mobiliteit strooit op alle Brusselse gewestwegen: hoofdwegen, grote kruispunten, tunnels en viaducten. Dit wegennet van 800 kilometer wordt in 3,5 uur behandeld, gespreid over 17 rondes. Voor één volledige strooibeurt is 85 ton zout nodig. Naast de 17 strooirondes voor het weggennet, zijn 14 bijkomende rondes met kleinere machines voorzien om de fietspaden berijdbaar te houden. "Brussel Mobiliteit wil zo de fietsers die ook in de winter blijven fietsen een hart onder de riem steken", klinkt het. Samen met vervoersmaatschappij MIVB, staat Brussel Mobiliteit tot slot ook in voor het ijsvrij maken van de 100 drukst gebruikte bovengrondse openbaar vervoerhaltes. (Belga)

De ploegen van de Regie der Wegen van Brussel Mobiliteit staan sinds 21 oktober paraat om ook bij winterweer vlot verkeer te verzekeren. In de gewestelijke opslagplaatsen is momenteel bijna 3.600 ton zout beschikbaar, dat vanwege de duurzame ontwikkeling via de waterweg en de Haven van Brussel wordt aangevoerd. Brussel Mobiliteit strooit op alle Brusselse gewestwegen: hoofdwegen, grote kruispunten, tunnels en viaducten. Dit wegennet van 800 kilometer wordt in 3,5 uur behandeld, gespreid over 17 rondes. Voor één volledige strooibeurt is 85 ton zout nodig. Naast de 17 strooirondes voor het weggennet, zijn 14 bijkomende rondes met kleinere machines voorzien om de fietspaden berijdbaar te houden. "Brussel Mobiliteit wil zo de fietsers die ook in de winter blijven fietsen een hart onder de riem steken", klinkt het. Samen met vervoersmaatschappij MIVB, staat Brussel Mobiliteit tot slot ook in voor het ijsvrij maken van de 100 drukst gebruikte bovengrondse openbaar vervoerhaltes. (Belga)