Het team staat onder leiding van professor Yves Van de Peer (VIB/UGent) en de Nederlandse professor Jeanine Olsen (GELIFES, Universiteit Groningen). "Zeegrassen zijn geëvolueerd uit landplanten naar een leven in zeewater en gedijen in het ondiepe kustwater", zegt professor Van de Peer. "Het succes van de aanpassing aan een mariene levensstijl blijkt uit hun wijdverspreid voorkomen langs zeekusten in het noordelijk halfrond en de voorname rol die de plant speelt in de ecosystemen van de oceanen." De opheldering van de DNA-code van groot zeegras is dan ook van aanzienlijk ecologisch belang, onderstreept Van de Peer. "De toenemende menselijke activiteit in kuststreken brengt ecosystemen onder druk. Zeegrasvegetatie biedt niet alleen onderdak aan vissen en andere dieren, zoals kreeften, garnalen en krabben, maar speelt ook een belangrijke rol in het beperken van kusterosie en het opslaan van koolzuurgassen. Nu we het genoom van zeegras kennen en de aanpassingen die het gemaakt heeft om te kunnen overleven in de oceanen, hebben we meer inzicht in hoe mariene ecosystemen zich kunnen aanpassen aan de klimaatopwarming." Uit de studie blijkt dat groot zeegras tijdens de evolutie bepaalde genen belangrijk voor landplanten verloren heeft, maar daarnaast ook nieuwe functies ontwikkeld heeft die onmisbaar zijn om te overleven in het zoute en natte getijdengebied. De resultaten verschijnen deze week in het tijdschrift Nature. (Belga)

Het team staat onder leiding van professor Yves Van de Peer (VIB/UGent) en de Nederlandse professor Jeanine Olsen (GELIFES, Universiteit Groningen). "Zeegrassen zijn geëvolueerd uit landplanten naar een leven in zeewater en gedijen in het ondiepe kustwater", zegt professor Van de Peer. "Het succes van de aanpassing aan een mariene levensstijl blijkt uit hun wijdverspreid voorkomen langs zeekusten in het noordelijk halfrond en de voorname rol die de plant speelt in de ecosystemen van de oceanen." De opheldering van de DNA-code van groot zeegras is dan ook van aanzienlijk ecologisch belang, onderstreept Van de Peer. "De toenemende menselijke activiteit in kuststreken brengt ecosystemen onder druk. Zeegrasvegetatie biedt niet alleen onderdak aan vissen en andere dieren, zoals kreeften, garnalen en krabben, maar speelt ook een belangrijke rol in het beperken van kusterosie en het opslaan van koolzuurgassen. Nu we het genoom van zeegras kennen en de aanpassingen die het gemaakt heeft om te kunnen overleven in de oceanen, hebben we meer inzicht in hoe mariene ecosystemen zich kunnen aanpassen aan de klimaatopwarming." Uit de studie blijkt dat groot zeegras tijdens de evolutie bepaalde genen belangrijk voor landplanten verloren heeft, maar daarnaast ook nieuwe functies ontwikkeld heeft die onmisbaar zijn om te overleven in het zoute en natte getijdengebied. De resultaten verschijnen deze week in het tijdschrift Nature. (Belga)