In Nederland zijn lokale besturen er al een tijd vertrouwd mee: de Bibob-wet (kort voor 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Via een Bibob-onderzoek kunnen steden en gemeenten personen laten onderzoeken die bijvoorbeeld een vergunning aanvragen. Zo kan makkelijker worden voorkomen dat criminelen of hun stromannen misbruik maken van dienstverlening door de overheid.

Ook in ons land krijgt zo'n initiatief vorm, en wel op twee beleidsniveaus. Zowel federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) als Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) zijn in de weer met een 'Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen' (DIOB). De bedoeling is om lokale besturen een arsenaal aan juridische tools te geven waarmee ze kunnen optreden tegen de georganiseerde criminaliteit.

Demir zegt klaar te zijn met haar decreet, maar het werk is nog verre van klaar. Er is al een werkgroep opgericht met het kabinet van Verlinden en dat van federaal justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

De hamvraag is nu of beide niveaus tot een vorm van samenwerking kunnen komen. Demir sprak in maart nog van 'getrek en gesleur'.

'We kunnen vanuit Vlaanderen geen totaaloplossing bieden voor grote delen van het beleid inzake de openbare veiligheid', zei Demir eerder in het Vlaams Parlement. 'Wat de openbare orde en veiligheid betreft, is Vlaanderen beperkt bevoegd. Vlaanderen heeft veeleer ondersteunende bevoegdheden, zoals schorsingen, intrekkingen en weigeringen.'

Zuhal Demir (N-VA)
Zuhal Demir (N-VA)

Verdrag met Nederland

En toch valt of staat het project met samenwerking, zegt Vlaams Parlementslid Jo Brouns (CD&V), die het dossier van nabij opvolgt. 'Een stad of gemeente moet aan één deur kunnen aankloppen voor een moraliteitsonderzoek in het kader van een vergunningsaanvraag, niet aan één Vlaamse én een federale deur.'

Minister Demir erkent dat ook, en ziet daarom heil in samenwerkingsakkoorden met het federale niveau.

Eind februari liet Verlinden in Het Belang van Limburg ook uitschijnen dat ze wil samenwerken met Vlaanderen: 'We willen het beste beeld krijgen van de situatie, dat betekent ook gebruikmaken van grensoverschrijdende informatie.'

Naast een Vlaamse en federale wet zal er een verdragsrechtelijk kader met onze buurlanden nodig zijn om een kwaliteitsvol moraliteitsonderzoek te garanderen, zegt Brouns. In de eerste plaats denkt hij aan Nederland.

In Nederland zijn lokale besturen er al een tijd vertrouwd mee: de Bibob-wet (kort voor 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Via een Bibob-onderzoek kunnen steden en gemeenten personen laten onderzoeken die bijvoorbeeld een vergunning aanvragen. Zo kan makkelijker worden voorkomen dat criminelen of hun stromannen misbruik maken van dienstverlening door de overheid. Ook in ons land krijgt zo'n initiatief vorm, en wel op twee beleidsniveaus. Zowel federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) als Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) zijn in de weer met een 'Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen' (DIOB). De bedoeling is om lokale besturen een arsenaal aan juridische tools te geven waarmee ze kunnen optreden tegen de georganiseerde criminaliteit.Demir zegt klaar te zijn met haar decreet, maar het werk is nog verre van klaar. Er is al een werkgroep opgericht met het kabinet van Verlinden en dat van federaal justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD). De hamvraag is nu of beide niveaus tot een vorm van samenwerking kunnen komen. Demir sprak in maart nog van 'getrek en gesleur'. 'We kunnen vanuit Vlaanderen geen totaaloplossing bieden voor grote delen van het beleid inzake de openbare veiligheid', zei Demir eerder in het Vlaams Parlement. 'Wat de openbare orde en veiligheid betreft, is Vlaanderen beperkt bevoegd. Vlaanderen heeft veeleer ondersteunende bevoegdheden, zoals schorsingen, intrekkingen en weigeringen.'En toch valt of staat het project met samenwerking, zegt Vlaams Parlementslid Jo Brouns (CD&V), die het dossier van nabij opvolgt. 'Een stad of gemeente moet aan één deur kunnen aankloppen voor een moraliteitsonderzoek in het kader van een vergunningsaanvraag, niet aan één Vlaamse én een federale deur.'Minister Demir erkent dat ook, en ziet daarom heil in samenwerkingsakkoorden met het federale niveau. Eind februari liet Verlinden in Het Belang van Limburg ook uitschijnen dat ze wil samenwerken met Vlaanderen: 'We willen het beste beeld krijgen van de situatie, dat betekent ook gebruikmaken van grensoverschrijdende informatie.'Naast een Vlaamse en federale wet zal er een verdragsrechtelijk kader met onze buurlanden nodig zijn om een kwaliteitsvol moraliteitsonderzoek te garanderen, zegt Brouns. In de eerste plaats denkt hij aan Nederland.