Milquet kondigde dat aan in antwoord op een vraag om aanleg van Yves Buysse. De Vlaams Belang-senator ondervroeg de minister donderdag in de bevoegde commissie. Uit cijfers die hij van de minister kreeg, blijkt dat het probleem in 2011 sterk toenam. Tussen 2008 en 2010 werden jaarlijks ruim 6.800 diefstallen van boorddocumenten uit voertuigen geregistreerd. Vorig jaar waren dat er opeen 7.907, een stijging van meer dan 15 procent. Met de gestolen boorddocumenten kan in Frankrijk een fictief voertuig ingeschreven worden en de verzekeringen opgelicht worden met een bedrieglijke aangifte van diefstal. Voor mogelijke oplossing verwijst Buysse naar het voorstel van de politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) om een boorddocument uit te reiken in twee delen. Een deel wordt in de wagen bewaard, het tweede op een veilige plaats. Het document is pas rechtsgeldig als beide delen bijeen gebracht worden. De minister is op de hoogte van de problematiek. De centrale directie van de Criminaliteit tegen goederen van de federaal gerechtelijke politie poogt al sinds 2006 de criminele netwerken die deze feiten plegen, beter in beeld te brengen. Op basis van deze gegevens kon de federale gerechtelijke politie van Kortrijk samen met de Franse autoriteiten al verscheidene dossiers openen, aldus Joëlle Milquet. Ze wees er echter ook op dat de Franse overheden het stelen van Belgische boorddocumenten minder aantrekkelijk kan maken door bij de inschrijving van een voertuig systematisch het Schengen Information System (SIS) te raadplegen. (KME)

Milquet kondigde dat aan in antwoord op een vraag om aanleg van Yves Buysse. De Vlaams Belang-senator ondervroeg de minister donderdag in de bevoegde commissie. Uit cijfers die hij van de minister kreeg, blijkt dat het probleem in 2011 sterk toenam. Tussen 2008 en 2010 werden jaarlijks ruim 6.800 diefstallen van boorddocumenten uit voertuigen geregistreerd. Vorig jaar waren dat er opeen 7.907, een stijging van meer dan 15 procent. Met de gestolen boorddocumenten kan in Frankrijk een fictief voertuig ingeschreven worden en de verzekeringen opgelicht worden met een bedrieglijke aangifte van diefstal. Voor mogelijke oplossing verwijst Buysse naar het voorstel van de politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) om een boorddocument uit te reiken in twee delen. Een deel wordt in de wagen bewaard, het tweede op een veilige plaats. Het document is pas rechtsgeldig als beide delen bijeen gebracht worden. De minister is op de hoogte van de problematiek. De centrale directie van de Criminaliteit tegen goederen van de federaal gerechtelijke politie poogt al sinds 2006 de criminele netwerken die deze feiten plegen, beter in beeld te brengen. Op basis van deze gegevens kon de federale gerechtelijke politie van Kortrijk samen met de Franse autoriteiten al verscheidene dossiers openen, aldus Joëlle Milquet. Ze wees er echter ook op dat de Franse overheden het stelen van Belgische boorddocumenten minder aantrekkelijk kan maken door bij de inschrijving van een voertuig systematisch het Schengen Information System (SIS) te raadplegen. (KME)