Federale ambtenaren waren vorig jaar gemiddeld op honderd werkdagen ruim zes dagen afwezig door ziekte, blijkt uit cijfers van Medex, de dienst medische expertise van de FOD Volksgezondheid. Dat is het hoogste peil in jaren.

Voor alle duidelijkheid: daarmee zijn ze niet vaker ziek dan in de privésector, waar het ziekteverzuim op gelijkaardige niveaus ligt. Wat wel zo is, en dat geldt ook voor de privésector: jaar na jaar stijgt het cijfer van het ziekteverzuim. "Met een percentage van 6,22 procent zit men op het hoogste niveau sinds men elf jaar geleden begon met het meten van het zieketeverzuim", aldus Eduard De Decker, hoofd ziekteverzuim bij Medex. In 2015 lag het ziekteverzuim met 5,98 procent onder de zes op honderd dagen.

Het stijgend ziekteverzuim is een gevolg van het ouder wordend ambtenarenkorps. Hoe ouder men is, hoe langer ziek men is. Stress hakt er ook meer en meer in bij de ambtenaren. Uit de cijfers van 2016 blijkt dat één op drie ziektedagen het gevolg is van stress-gerelateerde aandoeningen.

Het cliché dat statutaire ambtenaren misbruik maken van hun statuut klopt niet

Eduard De Decker, Medex

Een bijkomende reden voor het hoge cijfer vorig jaar is het sociaal conflict bij de Franstalige cipiers: heel wat ambtenaren meldden zich toen ziek.

Nog uit de cijfers blijkt dat de ambtenaren gemiddeld 2,1 keer per jaar ziek zijn en dat die afwezigheid gemiddeld 7,2 dagen duurt. Dat betekent dat ze gemiddeld vijftien dagen per jaar ziek zijn.

Cliché

Hoe ouder de ambtenaren hoe langer ziek ze zijn. Met één uitzondering: er zijn ruim 500 federale ambtenaren ouder dan 65 jaar. "Hun ziekteverzuim is zo goed als onbestaand", aldus De Decker. Om op die leeftijd nog aan de slag te zijn, moeten ze én supergemotiveerd zijn én een sterke gezondheid hebben, met amper ziektedagen tot gevolg.

Het ziekteverzuim ligt hoger bij ambtenaren zonder dan met een diploma. "Toegang tot medische zorg en zorgverstrekkers ligt hoger bij mensen met een diploma, met als gevolg een betere gezondheid", klinkt het bij Medex. Opvallend: het ziekteverzuim ligt bij contractuelen hoger dan bij statutairen. Contractuelen vindt men vaker bij de lagere niveaus van ambtenaren. "Het cliché dat statutaire ambtenaren misbruik maken van hun statuut klopt dus niet", verduidelijkt De Decker.

Een ander cliché klopt wel. Ambtenaren uit Wallonië zijn met een ziekteverzuim van 7,20 procent vaker ziek dan hun Brusselse (5,06 procent) en Vlaamse (5,64 procent) collega's. Een uitleg heeft men daar niet voor bij Medex. Wel wordt verwezen naar een andere studie, waaruit blijkt dat de algemene gezondheidstoestand in Henegouwen lager ligt dan in de rest van het land. "Henegouwen is ook bij ons de provincie met het hoogste ziekteverzuim (7,8 procent), aldus nog De Decker.

Federale ambtenaren waren vorig jaar gemiddeld op honderd werkdagen ruim zes dagen afwezig door ziekte, blijkt uit cijfers van Medex, de dienst medische expertise van de FOD Volksgezondheid. Dat is het hoogste peil in jaren. Voor alle duidelijkheid: daarmee zijn ze niet vaker ziek dan in de privésector, waar het ziekteverzuim op gelijkaardige niveaus ligt. Wat wel zo is, en dat geldt ook voor de privésector: jaar na jaar stijgt het cijfer van het ziekteverzuim. "Met een percentage van 6,22 procent zit men op het hoogste niveau sinds men elf jaar geleden begon met het meten van het zieketeverzuim", aldus Eduard De Decker, hoofd ziekteverzuim bij Medex. In 2015 lag het ziekteverzuim met 5,98 procent onder de zes op honderd dagen. Het stijgend ziekteverzuim is een gevolg van het ouder wordend ambtenarenkorps. Hoe ouder men is, hoe langer ziek men is. Stress hakt er ook meer en meer in bij de ambtenaren. Uit de cijfers van 2016 blijkt dat één op drie ziektedagen het gevolg is van stress-gerelateerde aandoeningen. Een bijkomende reden voor het hoge cijfer vorig jaar is het sociaal conflict bij de Franstalige cipiers: heel wat ambtenaren meldden zich toen ziek. Nog uit de cijfers blijkt dat de ambtenaren gemiddeld 2,1 keer per jaar ziek zijn en dat die afwezigheid gemiddeld 7,2 dagen duurt. Dat betekent dat ze gemiddeld vijftien dagen per jaar ziek zijn. Hoe ouder de ambtenaren hoe langer ziek ze zijn. Met één uitzondering: er zijn ruim 500 federale ambtenaren ouder dan 65 jaar. "Hun ziekteverzuim is zo goed als onbestaand", aldus De Decker. Om op die leeftijd nog aan de slag te zijn, moeten ze én supergemotiveerd zijn én een sterke gezondheid hebben, met amper ziektedagen tot gevolg. Het ziekteverzuim ligt hoger bij ambtenaren zonder dan met een diploma. "Toegang tot medische zorg en zorgverstrekkers ligt hoger bij mensen met een diploma, met als gevolg een betere gezondheid", klinkt het bij Medex. Opvallend: het ziekteverzuim ligt bij contractuelen hoger dan bij statutairen. Contractuelen vindt men vaker bij de lagere niveaus van ambtenaren. "Het cliché dat statutaire ambtenaren misbruik maken van hun statuut klopt dus niet", verduidelijkt De Decker. Een ander cliché klopt wel. Ambtenaren uit Wallonië zijn met een ziekteverzuim van 7,20 procent vaker ziek dan hun Brusselse (5,06 procent) en Vlaamse (5,64 procent) collega's. Een uitleg heeft men daar niet voor bij Medex. Wel wordt verwezen naar een andere studie, waaruit blijkt dat de algemene gezondheidstoestand in Henegouwen lager ligt dan in de rest van het land. "Henegouwen is ook bij ons de provincie met het hoogste ziekteverzuim (7,8 procent), aldus nog De Decker.