Open VLD wil strengere regels voor het minimumpensioen en dient een wetsvoorstel in waardoor mensen minstens 20 jaar effectief gewerkt moeten hebben voor zo'n minimumpensioen. Vandaag heb je daar recht op na een loopbaan van minstens 30 jaar, maar daar zitten ook gelijkgestelde periodes bij zoals werkloosheid.

Maar wat bedoelt Open VLD voorzitter Egbert Lachaert met 'effectief' werken?

Iedereen werkt effectief en creëert voortdurend mooie, lekkere, slimme dingen.

Zo worden bij het maken van soep, groenten en kruiden gebruikt om een lekker gerecht te maken, soms door de kok in het restaurant, soms door vrijwilligers in het buurthuis, soms gewoon thuis. Mijn kleindochter wordt in de crèche opgevangen door de kinderverzorgster die er 'werkt', als diezelfde peuter wordt opgevangen door oma en opa, dan is dit geen werk maar mantelzorg. Alleen wie de soep maakt in het restaurant en het kind opvangt in de crèche werkt 'effectief' en krijgt hiervoor een loon.

Strengere regels voor minimumpensioen: wat verstaan we eigenlijk onder "effectief" werken?

Open VLD lijdt aan arbeidsmarktverslaving.

Eerder al stelde Egbert Lachaert voor om mensen die twee jaar werkloos zijn een 'gemeenschapsdienst' op te leggen en hen te 'helpen' om terug te leren wat werken is. En wat te denken van dat andere voorstel dat voormalig voorzitter Gwendolyn Rutten deed om het huwelijksquotiënt (de belastingvermindering wanneer één van de partners niet buitenshuis werkt) af te schaffen. Het vrijgekomen budget zou dan kunnen gebruikt worden om de vrouwen die nu thuis 'zitten' te 'emanciperen'.

Open VLD-politici blijven ervan uitgaan dat mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt gewoon op hun luie krent zitten zonder enig perspectief, en dat ze moeten bevrijd worden uit de oneindige leegheid van hun bestaan. Van betutteling gesproken!

Dit staat bovendien haaks op de oproepen van de regeringen waar Open VLD deel van uitmaakt. Die regeringen vragen je om verantwoordelijkheid te nemen in een zorgzame samenleving door je kanidaat te stellen als pleegouder, door zorg op te nemen voor je hoogbejaarde ouders...als vrijwilliger te helpen bij het opruimen van de ravage na de wateroverlast in Luik en Namen...

Mensen die er voor kiezen om het aandeel van hun werk op de arbeidsmarkt in te ruilen voor werk als vrijwilliger, zorgverlener...worden vandaag gestraft. Iemand die kiest om deeltijds te werken om zo ruimte te hebben om pleegkinderen op te vangen, bouwt maar deeltijdse pensioenrechten op.

Niet betaalde arbeid, mantelzorg, vrijwilligerswerk is nochtans cruciaal voor het welbevinden van de mensen in onze samenleving. Het is de beste garantie om het Bruto Nationaal Geluk (BNG) te verhogen.

Terwijl heel veel zinnig werk niet betaald en dus ondergewaardeerd wordt, vinden we op de arbeidsmarkt heel wat betaalde maar nutteloze jobs. Zo zien we dat een regering die aan de ene kant onderinvesteert in de zorg, het onderwijs en de infrastructuur, wel honderden miljoenen investeert in een groeiend middenkader belast met planning en het beheer van de regelneverij die de overheid kenmerkt.

Het is de hoogste tijd voor een breed maatschappelijk debat over wat we in 2021 verstaan onder 'effectief' werk en wat we verstaan onder de 'gelijkgestelde' periode. Heeft niet iedereen recht op een basispensioen?

In afwachting gaan we uit van het vertrouwen in de burger en blijft wie 30 jaar 'werk' kan voorleggen, onvoorwaardelijk recht hebben op een leefbaar minimumpensioen.

Mieke Vogels is voorzitter GroenPlus, de ouderenwerking van Groen.

Open VLD wil strengere regels voor het minimumpensioen en dient een wetsvoorstel in waardoor mensen minstens 20 jaar effectief gewerkt moeten hebben voor zo'n minimumpensioen. Vandaag heb je daar recht op na een loopbaan van minstens 30 jaar, maar daar zitten ook gelijkgestelde periodes bij zoals werkloosheid. Maar wat bedoelt Open VLD voorzitter Egbert Lachaert met 'effectief' werken?Iedereen werkt effectief en creëert voortdurend mooie, lekkere, slimme dingen.Zo worden bij het maken van soep, groenten en kruiden gebruikt om een lekker gerecht te maken, soms door de kok in het restaurant, soms door vrijwilligers in het buurthuis, soms gewoon thuis. Mijn kleindochter wordt in de crèche opgevangen door de kinderverzorgster die er 'werkt', als diezelfde peuter wordt opgevangen door oma en opa, dan is dit geen werk maar mantelzorg. Alleen wie de soep maakt in het restaurant en het kind opvangt in de crèche werkt 'effectief' en krijgt hiervoor een loon. Open VLD lijdt aan arbeidsmarktverslaving.Eerder al stelde Egbert Lachaert voor om mensen die twee jaar werkloos zijn een 'gemeenschapsdienst' op te leggen en hen te 'helpen' om terug te leren wat werken is. En wat te denken van dat andere voorstel dat voormalig voorzitter Gwendolyn Rutten deed om het huwelijksquotiënt (de belastingvermindering wanneer één van de partners niet buitenshuis werkt) af te schaffen. Het vrijgekomen budget zou dan kunnen gebruikt worden om de vrouwen die nu thuis 'zitten' te 'emanciperen'. Open VLD-politici blijven ervan uitgaan dat mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt gewoon op hun luie krent zitten zonder enig perspectief, en dat ze moeten bevrijd worden uit de oneindige leegheid van hun bestaan. Van betutteling gesproken!Dit staat bovendien haaks op de oproepen van de regeringen waar Open VLD deel van uitmaakt. Die regeringen vragen je om verantwoordelijkheid te nemen in een zorgzame samenleving door je kanidaat te stellen als pleegouder, door zorg op te nemen voor je hoogbejaarde ouders...als vrijwilliger te helpen bij het opruimen van de ravage na de wateroverlast in Luik en Namen... Mensen die er voor kiezen om het aandeel van hun werk op de arbeidsmarkt in te ruilen voor werk als vrijwilliger, zorgverlener...worden vandaag gestraft. Iemand die kiest om deeltijds te werken om zo ruimte te hebben om pleegkinderen op te vangen, bouwt maar deeltijdse pensioenrechten op.Niet betaalde arbeid, mantelzorg, vrijwilligerswerk is nochtans cruciaal voor het welbevinden van de mensen in onze samenleving. Het is de beste garantie om het Bruto Nationaal Geluk (BNG) te verhogen. Terwijl heel veel zinnig werk niet betaald en dus ondergewaardeerd wordt, vinden we op de arbeidsmarkt heel wat betaalde maar nutteloze jobs. Zo zien we dat een regering die aan de ene kant onderinvesteert in de zorg, het onderwijs en de infrastructuur, wel honderden miljoenen investeert in een groeiend middenkader belast met planning en het beheer van de regelneverij die de overheid kenmerkt.Het is de hoogste tijd voor een breed maatschappelijk debat over wat we in 2021 verstaan onder 'effectief' werk en wat we verstaan onder de 'gelijkgestelde' periode. Heeft niet iedereen recht op een basispensioen?In afwachting gaan we uit van het vertrouwen in de burger en blijft wie 30 jaar 'werk' kan voorleggen, onvoorwaardelijk recht hebben op een leefbaar minimumpensioen.Mieke Vogels is voorzitter GroenPlus, de ouderenwerking van Groen.