De Kamer heeft donderdag rond 23 uur het wetsvoorstel goedgekeurd dat de regels rond gezinshereniging verscherpt. Er waren 79 stemmen voor (N-VA, CD&V, Open Vld, MR en sp.a), 23 tegen (Vlaams Belang en Ecolo-Groen!) en 30 onthoudingen (PS, cdH, FDF-voorzitter Olivier Maingain en sp.a'ster Karin Temmerman). De vele amendementen die op de tekst werden ingediend, werden zoals verwacht verworpen.

Vlaamse vraag

De Kamer werkte maanden aan een aanpassing van de regels, vooral op vraag van de Vlaamse partijen. Na maanden tekende zich een meerderheid af met N-VA, CD&V, Open Vld en de MR. Ondertussen schaarde ook sp.a zich achter de wetswijziging.

Bedoeling van die wijziging is dat de voorwaarden die nu al voor bepaalde categorieën van personen gelden voor iedereen van kracht worden. De regels worden voor Belgen en niet-EU'ers gelijkgeschakeld. Voor EU'ers gelden minder strenge regels. Belgen en niet-EU'ers die een familielid willen laten overkomen, moeten voortaan kunnen bewijzen dat ze over behoorlijke huisvesting en voldoende bestaansmiddelen (120% van het leefloon) beschikken.

Criteria

Het inkomenscriterium geldt niet wanneer het gaat om minderjarigen. Gezinshereniging kan voor Belgen straks enkel wanneer ze 21 jaar zijn. Voor niet-EU'ers worden enkel aanvragen vanuit het buitenland aanvaard. De naleving van alle criteria kan straks ook drie jaar lang worden gecontroleerd.

Nieuw is ook dat het laten overkomen van ouders en grootouders niet meer mogelijk zal zijn. EU'ers kunnen dat wel nog. Het plenaire debat leverde hevige discussies op tussen voor- en tegenstanders. Vooral PS en MR zaten elkaar permanent in de haren. De Franstalige liberalen verweten de socialisten voortdurend van houding te hebben gewisseld.

Onthouding

De PS was eerst gekant tegen strengere regels, keurde de tekst in commissie tot ieders verbazing toch goed en kondigde donderdag aan zich te zullen onthouden. Dat gebeurt alleen maar omdat uw partij hier intern over verdeeld is, poneerde Denis Ducarme. Met de nodige zin voor theatraliteit en zwaar gesticulerend wierp hij de PS voor de voeten dat ze maar moeten tegenstemmen indien ze het met heel wat aspecten van het voorstel oneens is.

Rachid Madrane zei het met 90% van de tekst eens te zijn, maar benadrukte niet te kunnen leven met de discriminatie die de tekst invoert tussen Belgen en andere onderdanen van EU-lidstaten. "Voor een Spanjaard met een Marokkaanse partner wordt het dus makkelijker dan voor een Belg met een Tunesische", poneerde de PS'er, die dit als een devaluatie van de Belgische nationaliteit bestempelde.

Inburgering

Hoewel de PS in het verleden nooit echt hoog opliep met de verplichting om zich in te burgeren, hield Madrane donderdag een fors pleidooi om die verplichting hier toch in te voeren. Het deed Nahima Lanjri (CD&V) concluderen dat de Franstalige socialisten zich van parlement vergissen. Inburgering moet in het Waals parlement worden geregeld, zei ze.

Theo Francken (N-VA), wees erop dat de bestaande vreemdelingenwet Belgen nu al strenger behandelt dan EU'ers. "U heeft die wet toch gestemd", wierp hij Madrane voor de voeten. De Vlaams-nationalist voegde er later aan toe dat het niet zozeer om een discriminatie, maar om een gelijkschakeling tussen Belgen en derdelanders gaat. Francken beklemtoonde daarnaast dat zijn partij inburgering nog altijd belangrijk vindt.

Strenger

Samen met CD&V en Open Vld liet N-VA de inburgeringsplicht vallen om de MR over de streep te trekken en een meerderheid te vinden. Hij stelde ervoor te zullen zorgen dat dit toch zo snel mogelijk wettelijk kan worden geregeld.

Dat deed Karin Temmerman (sp.a) dan weer besluiten dat de MR zich om de tuin heeft laten leiden. De MR wordt gebruikt om de regels strenger te maken, maar zal later toch worden geconfronteerd met de invoering van de verplichte inburgering, gaf de socialiste aan. Temmerman is zelf fervent voorstander van inburgering en diende daarover ook een amendement in, maar dat zal worden verworpen. Een reden om zich straks symbolisch te onthouden. Haar partijgenoten stemmen voor.

Discriminatie

Net zoals Francken en Lanjri hamerde ook Open Vld'er Bart Somers erop dat de discriminatie nu al in verschillende EU-lidstaten bestaat. Dat is het geval in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. "Het gaat niet om een discriminatie, maar om een onderscheid", argumenteerde Somers, die zich opwond over het feit dat de strengere regels er eigenlijk komen om de Belgen te beschermen. "Het gaat hier om jonge meisjes die worden uitgehuwelijkt of mensen die we behoeden om in krotten te moeten gaan wonen", klonk het.

De Vlaamse partijen willen met de strengere regels vooral de misbruiken aanpakken. Lanjri herinnerde eraan dat gezinshereniging het belangrijkste migratiekanaal is. Vorig jaar kwamen 41.000 mensen op die manier ons land binnen. "Door de voorwaarden geven we de mensen de mogelijkheid een toekomst uit te bouwen", stelde de CD&V'ster.

Mensenrechten

Het Vlaams Belang en de groenen stemden tegen het wetsvoorstel, maar dan om andere redenen. Filip De Man (VB) gaf tijdens zijn tussenkomst aan dat de wetswijziging weinig zoden aan de dijk brengt en op een aantal punten zelfs lakser is dan de Europese richtlijn terzake.

Eva Brems vindt dat het wetsvoorstel een aanslag vormt op fundamentele mensenrechten. "Het voorstel behandelt Belgen strenger dan andere EU-onderdanen en maakt van hen dus tweederangsburgers. De inkomensvoorwaarde is strijdig met de Europese richtlijn", dixit Brems.

Misbruiken

Het cdH onthield zich bij de stemming. Fractieleidster Catherine Fonck zei wel achter strengere regels en de strijd tegen misbruiken te staan, maar is ervan overtuigd dat de wettekst juridisch niet sluitend is en op het terrein dan ook niet uitvoerbaar zal blijken te zijn. Haar partijgenoot en bevoegd staatssecretaris Melchior Wathelet kwam hierover overigens nog lang tussen. Volgens hem zal de nieuwe wet door het Grondwettelijk Hof snel worden vernietigd.

Hoewel de MR voorstemde, onthielden Olivier Maingain en de andere FDF'ers in de MR-fractie zich. Ook hij zei achter de filosofie van het voorstel te staan, maar heeft naar eigen zeggen serieuze juridische vragen. Hij heeft het ook moeilijk met het gemaakte onderscheid tussen Belgen en EU'ers. "Zij die altijd pleiten voor meer Europa moeten misschien eens goed nadenken (...) Dit is niet goed voor de Europese constructie en integratie", luidde het.

Verschillende partijen, onder meer de PS, dienden nog een rist amendementen in, maar die werden verworpen. (Belga)

De Kamer heeft donderdag rond 23 uur het wetsvoorstel goedgekeurd dat de regels rond gezinshereniging verscherpt. Er waren 79 stemmen voor (N-VA, CD&V, Open Vld, MR en sp.a), 23 tegen (Vlaams Belang en Ecolo-Groen!) en 30 onthoudingen (PS, cdH, FDF-voorzitter Olivier Maingain en sp.a'ster Karin Temmerman). De vele amendementen die op de tekst werden ingediend, werden zoals verwacht verworpen.Vlaamse vraag De Kamer werkte maanden aan een aanpassing van de regels, vooral op vraag van de Vlaamse partijen. Na maanden tekende zich een meerderheid af met N-VA, CD&V, Open Vld en de MR. Ondertussen schaarde ook sp.a zich achter de wetswijziging. Bedoeling van die wijziging is dat de voorwaarden die nu al voor bepaalde categorieën van personen gelden voor iedereen van kracht worden. De regels worden voor Belgen en niet-EU'ers gelijkgeschakeld. Voor EU'ers gelden minder strenge regels. Belgen en niet-EU'ers die een familielid willen laten overkomen, moeten voortaan kunnen bewijzen dat ze over behoorlijke huisvesting en voldoende bestaansmiddelen (120% van het leefloon) beschikken. Criteria Het inkomenscriterium geldt niet wanneer het gaat om minderjarigen. Gezinshereniging kan voor Belgen straks enkel wanneer ze 21 jaar zijn. Voor niet-EU'ers worden enkel aanvragen vanuit het buitenland aanvaard. De naleving van alle criteria kan straks ook drie jaar lang worden gecontroleerd. Nieuw is ook dat het laten overkomen van ouders en grootouders niet meer mogelijk zal zijn. EU'ers kunnen dat wel nog. Het plenaire debat leverde hevige discussies op tussen voor- en tegenstanders. Vooral PS en MR zaten elkaar permanent in de haren. De Franstalige liberalen verweten de socialisten voortdurend van houding te hebben gewisseld. Onthouding De PS was eerst gekant tegen strengere regels, keurde de tekst in commissie tot ieders verbazing toch goed en kondigde donderdag aan zich te zullen onthouden. Dat gebeurt alleen maar omdat uw partij hier intern over verdeeld is, poneerde Denis Ducarme. Met de nodige zin voor theatraliteit en zwaar gesticulerend wierp hij de PS voor de voeten dat ze maar moeten tegenstemmen indien ze het met heel wat aspecten van het voorstel oneens is. Rachid Madrane zei het met 90% van de tekst eens te zijn, maar benadrukte niet te kunnen leven met de discriminatie die de tekst invoert tussen Belgen en andere onderdanen van EU-lidstaten. "Voor een Spanjaard met een Marokkaanse partner wordt het dus makkelijker dan voor een Belg met een Tunesische", poneerde de PS'er, die dit als een devaluatie van de Belgische nationaliteit bestempelde. Inburgering Hoewel de PS in het verleden nooit echt hoog opliep met de verplichting om zich in te burgeren, hield Madrane donderdag een fors pleidooi om die verplichting hier toch in te voeren. Het deed Nahima Lanjri (CD&V) concluderen dat de Franstalige socialisten zich van parlement vergissen. Inburgering moet in het Waals parlement worden geregeld, zei ze. Theo Francken (N-VA), wees erop dat de bestaande vreemdelingenwet Belgen nu al strenger behandelt dan EU'ers. "U heeft die wet toch gestemd", wierp hij Madrane voor de voeten. De Vlaams-nationalist voegde er later aan toe dat het niet zozeer om een discriminatie, maar om een gelijkschakeling tussen Belgen en derdelanders gaat. Francken beklemtoonde daarnaast dat zijn partij inburgering nog altijd belangrijk vindt. Strenger Samen met CD&V en Open Vld liet N-VA de inburgeringsplicht vallen om de MR over de streep te trekken en een meerderheid te vinden. Hij stelde ervoor te zullen zorgen dat dit toch zo snel mogelijk wettelijk kan worden geregeld. Dat deed Karin Temmerman (sp.a) dan weer besluiten dat de MR zich om de tuin heeft laten leiden. De MR wordt gebruikt om de regels strenger te maken, maar zal later toch worden geconfronteerd met de invoering van de verplichte inburgering, gaf de socialiste aan. Temmerman is zelf fervent voorstander van inburgering en diende daarover ook een amendement in, maar dat zal worden verworpen. Een reden om zich straks symbolisch te onthouden. Haar partijgenoten stemmen voor.Discriminatie Net zoals Francken en Lanjri hamerde ook Open Vld'er Bart Somers erop dat de discriminatie nu al in verschillende EU-lidstaten bestaat. Dat is het geval in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. "Het gaat niet om een discriminatie, maar om een onderscheid", argumenteerde Somers, die zich opwond over het feit dat de strengere regels er eigenlijk komen om de Belgen te beschermen. "Het gaat hier om jonge meisjes die worden uitgehuwelijkt of mensen die we behoeden om in krotten te moeten gaan wonen", klonk het. De Vlaamse partijen willen met de strengere regels vooral de misbruiken aanpakken. Lanjri herinnerde eraan dat gezinshereniging het belangrijkste migratiekanaal is. Vorig jaar kwamen 41.000 mensen op die manier ons land binnen. "Door de voorwaarden geven we de mensen de mogelijkheid een toekomst uit te bouwen", stelde de CD&V'ster.Mensenrechten Het Vlaams Belang en de groenen stemden tegen het wetsvoorstel, maar dan om andere redenen. Filip De Man (VB) gaf tijdens zijn tussenkomst aan dat de wetswijziging weinig zoden aan de dijk brengt en op een aantal punten zelfs lakser is dan de Europese richtlijn terzake. Eva Brems vindt dat het wetsvoorstel een aanslag vormt op fundamentele mensenrechten. "Het voorstel behandelt Belgen strenger dan andere EU-onderdanen en maakt van hen dus tweederangsburgers. De inkomensvoorwaarde is strijdig met de Europese richtlijn", dixit Brems. Misbruiken Het cdH onthield zich bij de stemming. Fractieleidster Catherine Fonck zei wel achter strengere regels en de strijd tegen misbruiken te staan, maar is ervan overtuigd dat de wettekst juridisch niet sluitend is en op het terrein dan ook niet uitvoerbaar zal blijken te zijn. Haar partijgenoot en bevoegd staatssecretaris Melchior Wathelet kwam hierover overigens nog lang tussen. Volgens hem zal de nieuwe wet door het Grondwettelijk Hof snel worden vernietigd. Hoewel de MR voorstemde, onthielden Olivier Maingain en de andere FDF'ers in de MR-fractie zich. Ook hij zei achter de filosofie van het voorstel te staan, maar heeft naar eigen zeggen serieuze juridische vragen. Hij heeft het ook moeilijk met het gemaakte onderscheid tussen Belgen en EU'ers. "Zij die altijd pleiten voor meer Europa moeten misschien eens goed nadenken (...) Dit is niet goed voor de Europese constructie en integratie", luidde het. Verschillende partijen, onder meer de PS, dienden nog een rist amendementen in, maar die werden verworpen. (Belga)