De staatssecretaris neemt de beslissing naar aanleiding van het ongeval met twee goederentreinen in Godinne op 11 mei, waarbij het giftige zwavelkoolstof ontsnapte. Wathelet stelt "met in acht name van het lopende onderzoek en zonder vooruit te lopen op de oorzaken van dit ongeval" vast dat de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke producten via het spoor verbeterd kan worden. Een werkgroep bestaande uit de FOD Mobiliteit, de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) en Infrabel is al opgericht met als opdracht voor begin juni een ontwerp van ministerieel besluit op te stellen. Met het oog op een snelle publicatie zal dit ontwerp vervolgens naar de Europese Commissie en de Raad van State gezonden worden, kondigt Wathelet nog aan in een mededeling. (OSN)

De staatssecretaris neemt de beslissing naar aanleiding van het ongeval met twee goederentreinen in Godinne op 11 mei, waarbij het giftige zwavelkoolstof ontsnapte. Wathelet stelt "met in acht name van het lopende onderzoek en zonder vooruit te lopen op de oorzaken van dit ongeval" vast dat de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke producten via het spoor verbeterd kan worden. Een werkgroep bestaande uit de FOD Mobiliteit, de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) en Infrabel is al opgericht met als opdracht voor begin juni een ontwerp van ministerieel besluit op te stellen. Met het oog op een snelle publicatie zal dit ontwerp vervolgens naar de Europese Commissie en de Raad van State gezonden worden, kondigt Wathelet nog aan in een mededeling. (OSN)