De nieuwe richtlijn was nodig nadat een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting het voorlopig stikstofkader onderuit haalde. De nieuwe richtlijnen zijn een stuk strenger. Voor het arrest gold een minimumdrempel van 5%: een project dat het stikstofprobleem in een natuurgebied met meer dan 5% verhoogde, kon geen vergunning krijgen. De nieuwe drempels zijn veel lager: voor ammoniakuitstoot (veeteelt en mestverwerking) bedraagt de drempel 0%. Voor NOx (industrie en transport) bedraagt de drempel 1%. De Vlaamse regering maakt zich sterk dat "90% van de industriële projecten die nu op stapel staan", zullen kunnen worden gerealiseerd. (Belga)

De nieuwe richtlijn was nodig nadat een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting het voorlopig stikstofkader onderuit haalde. De nieuwe richtlijnen zijn een stuk strenger. Voor het arrest gold een minimumdrempel van 5%: een project dat het stikstofprobleem in een natuurgebied met meer dan 5% verhoogde, kon geen vergunning krijgen. De nieuwe drempels zijn veel lager: voor ammoniakuitstoot (veeteelt en mestverwerking) bedraagt de drempel 0%. Voor NOx (industrie en transport) bedraagt de drempel 1%. De Vlaamse regering maakt zich sterk dat "90% van de industriële projecten die nu op stapel staan", zullen kunnen worden gerealiseerd. (Belga)