De maatregel komt er na overleg met de landbouw- en milieuorganisaties. De gebieden waar de waterkwaliteit onvoldoende is zullen worden ingekleurd als focusgebieden, waar scherpere nitraatresidudrempelwaarden gelden. De land- en tuinbouwers zullen er dus extra inspanningen moeten doen om duurzaam te bemesten. Het gaat volgend jaar om 44.000 hectare extra focusgebied, zodat het totaal op 305.500 hectare komt. Focusgebieden die twee jaar na elkaar een goede waterkwaliteit kunnen voorleggen, mogen hun statuut opnieuw inleveren. (DLA)

De maatregel komt er na overleg met de landbouw- en milieuorganisaties. De gebieden waar de waterkwaliteit onvoldoende is zullen worden ingekleurd als focusgebieden, waar scherpere nitraatresidudrempelwaarden gelden. De land- en tuinbouwers zullen er dus extra inspanningen moeten doen om duurzaam te bemesten. Het gaat volgend jaar om 44.000 hectare extra focusgebied, zodat het totaal op 305.500 hectare komt. Focusgebieden die twee jaar na elkaar een goede waterkwaliteit kunnen voorleggen, mogen hun statuut opnieuw inleveren. (DLA)