Eind oktober keurde het parlement de verstrenging van de nationaliteitswet goed. Met de aanpassing komt een einde aan de zogenaamde snel-Belgwet. De nieuwe wetgeving verstrengt de voorwaarden om Belg te kunnen worden. Zo kunnen nieuwkomers pas Belg worden na vijf jaar verblijf in ons land en moeten ze een permanente verblijfstitel op zak hebben. Daarnaast wordt integratie de belangrijkste toetssteen om Belg te worden. Naast kennis van één van de drie landstalen zullen nieuwkomers ook hun maatschappelijke en economische integratie moeten aantonen. Verder zal de Belgische nationaliteit enkel nog kunnen worden aangevraagd in België. Zware misdrijven en een schijnhuwelijk zijn redenen om de nationaliteit te weigeren of af te nemen. Er blijft wel nog een gunstprocedure bestaan waardoor mensen "met een uitzonderlijke verdienste voor ons land" (zoals sportlui) of staatlozen Belg kunnen worden. De overgrote meerderheid van de regels treedt in werking op 1 januari. Er is ook een aantal maatregelen die onmiddellijk in werking treden. Het gaat onder meer om de uitbreiding van de rechtsgronden voor het afnemen van de nationaliteit. Maar de meeste regels gelden vanaf 1 januari. Het is wel nog wachten op enkele koninklijke besluiten. Die zouden in januari gefinaliseerd worden. Maar volgens het kabinet van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) kunnen die kb's retroactief toegepast worden en stelt er zich geen probleem om de regels vanaf 1 januari te laten gelden. (KAV)

Eind oktober keurde het parlement de verstrenging van de nationaliteitswet goed. Met de aanpassing komt een einde aan de zogenaamde snel-Belgwet. De nieuwe wetgeving verstrengt de voorwaarden om Belg te kunnen worden. Zo kunnen nieuwkomers pas Belg worden na vijf jaar verblijf in ons land en moeten ze een permanente verblijfstitel op zak hebben. Daarnaast wordt integratie de belangrijkste toetssteen om Belg te worden. Naast kennis van één van de drie landstalen zullen nieuwkomers ook hun maatschappelijke en economische integratie moeten aantonen. Verder zal de Belgische nationaliteit enkel nog kunnen worden aangevraagd in België. Zware misdrijven en een schijnhuwelijk zijn redenen om de nationaliteit te weigeren of af te nemen. Er blijft wel nog een gunstprocedure bestaan waardoor mensen "met een uitzonderlijke verdienste voor ons land" (zoals sportlui) of staatlozen Belg kunnen worden. De overgrote meerderheid van de regels treedt in werking op 1 januari. Er is ook een aantal maatregelen die onmiddellijk in werking treden. Het gaat onder meer om de uitbreiding van de rechtsgronden voor het afnemen van de nationaliteit. Maar de meeste regels gelden vanaf 1 januari. Het is wel nog wachten op enkele koninklijke besluiten. Die zouden in januari gefinaliseerd worden. Maar volgens het kabinet van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) kunnen die kb's retroactief toegepast worden en stelt er zich geen probleem om de regels vanaf 1 januari te laten gelden. (KAV)