Financiering uit het buitenland zal nog altijd kunnen, maar erediensten 'stellen alles in het werk om de financieringen die afbreuk zouden kunnen doen aan hun onafhankelijkheid, te vermijden'.

De strengere afspraken rond transparantie zijn een van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen in Brussel en Zaventem. De vertegenwoordigers van alle erkende erediensten in ons land en de vrijzinnigen hebben nu met premier Michel en minister Geens afgesproken hoe ze daar concreet gevolg aan willen geven. Belangrijkste afspraak: de buitenlandse financiering gaat deels aan banden.

Onder meer de moslimgemeenschap in ons land krijgt soms geld vanuit het buitenland, maar dat geldt ook voor sommige andere religieuze gemeenschappen, benadrukte de premier. Geldstromen uit het buitenland blijven mogelijk, maar alleen op voorwaarde dat de onafhankelijkheid van de religieuze entiteiten niet in het gedrang komt. In een gezamenlijke verklaring verbinden de erediensten zich ertoe 'de financierieringen rechtstreeks of onrechtstreeks vanuit het buitenland die afbreuk zouden kunnen doen aan hun onafhankelijkheid te willen voorkomen, en alles in het werk te stellen om de transparantie en de integriteit van de financiële stromen binnen de entiteiten waaruit de organisatie bestaat, te waarborgen.'

Om die grotere transparantie te garanderen worden de interne entiteiten van de erediensten 'aangemoedigd' om een rechtspersoon op te richten, zoals een vzw of een private stichting. De beheerders krijgen bovendien een boekhoudopleiding, er komt ook een charter waarin beschreven staat hoe die transparantie concreet moet worden gewaarborgd, en de vooruitgang wordt elk jaar gecontroleerd door een nog op te richten werkgroep.

'Ondanks onze verschillen delen we dezelfde waarden van tolerantie en respect', verklaarde premier Michel na afloop van de ontmoeting. 'Democratie is een permanente uitdaging, en we weten dat onze normen en waarden permanent onder druk staan. Het is belangrijk dat we ze met wederzijds respect en tolerantie kunnen verdedigen.'

Financiering uit het buitenland zal nog altijd kunnen, maar erediensten 'stellen alles in het werk om de financieringen die afbreuk zouden kunnen doen aan hun onafhankelijkheid, te vermijden'.De strengere afspraken rond transparantie zijn een van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen in Brussel en Zaventem. De vertegenwoordigers van alle erkende erediensten in ons land en de vrijzinnigen hebben nu met premier Michel en minister Geens afgesproken hoe ze daar concreet gevolg aan willen geven. Belangrijkste afspraak: de buitenlandse financiering gaat deels aan banden. Onder meer de moslimgemeenschap in ons land krijgt soms geld vanuit het buitenland, maar dat geldt ook voor sommige andere religieuze gemeenschappen, benadrukte de premier. Geldstromen uit het buitenland blijven mogelijk, maar alleen op voorwaarde dat de onafhankelijkheid van de religieuze entiteiten niet in het gedrang komt. In een gezamenlijke verklaring verbinden de erediensten zich ertoe 'de financierieringen rechtstreeks of onrechtstreeks vanuit het buitenland die afbreuk zouden kunnen doen aan hun onafhankelijkheid te willen voorkomen, en alles in het werk te stellen om de transparantie en de integriteit van de financiële stromen binnen de entiteiten waaruit de organisatie bestaat, te waarborgen.' Om die grotere transparantie te garanderen worden de interne entiteiten van de erediensten 'aangemoedigd' om een rechtspersoon op te richten, zoals een vzw of een private stichting. De beheerders krijgen bovendien een boekhoudopleiding, er komt ook een charter waarin beschreven staat hoe die transparantie concreet moet worden gewaarborgd, en de vooruitgang wordt elk jaar gecontroleerd door een nog op te richten werkgroep. 'Ondanks onze verschillen delen we dezelfde waarden van tolerantie en respect', verklaarde premier Michel na afloop van de ontmoeting. 'Democratie is een permanente uitdaging, en we weten dat onze normen en waarden permanent onder druk staan. Het is belangrijk dat we ze met wederzijds respect en tolerantie kunnen verdedigen.'